Ashui.com

Friday
Aug 19th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Trích 30% -50% tiền thu từ đất hàng năm để lập Quỹ phát triển đất

Trích 30% -50% tiền thu từ đất hàng năm để lập Quỹ phát triển đất

Viết email In
UBND cấp tỉnh được trích từ 30% đến 50% nguồn thu hàng năm từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đấu giá đất để lập Quỹ phát triển đất.

Ngày 20/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã có buổi họp báo giới thiệu về Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/8/2008 và có hiệu lực ngày 01/10/2009.

Theo Bộ TNMT, việc lập Quỹ phát triển đất là điểm mới mà chưa được quy định từ trước đến nay, hình thành quỹ này nhằm tạo quỹ đất sạch cho nhà nước để đấu giá quyền sử dụng đất, tăng nguồn thu cho nhà nước trách thất thoát, tạo quỹ đất để phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Tại Điều 34 – Nghị định 69 nêu rõ, Quỹ phát triển đất là tổ chức tài chính nhà nước hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận, quỹ này có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập kèm con dấu và bảng cân đối kế toán riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật.

Khoản tiền từ nguồn thu 30% đến 50% nguồn thu hàng năm từ đất đai dành cho quỹ này sẽ được dùng vào các mục đích như ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất; ứng vốn tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư; ứng vốn cho công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ xây khu tái định cư, công trịnh hạ tầng,…

Quỹ cũng sẽ quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng, thu hồi, đất chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất. Các tổ chức cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về giá đất và quỹ đất ở địa phương có thể thông qua quỹ để nắm bắt thông tin.

Theo ông Phùng Văn Nghệ  - Tổng cục trưởng (Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ TNMT), sắp tới Bộ TNMT sẽ trình Thủ tướng cơ chế hoạt động, chỉ tiêu trích nguồn thu Ngân sách Nhà nước để đầu tư cho Quỹ phát triển đất thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quỹ phát triển đất sẽ tạo đất sạch sau khi giải phóng mặt bằng.

K.T.
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 1869 khách Trực tuyến

Quảng cáo