Ashui.com

Saturday
May 25th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Nghị định 48: Điều chỉnh giá hợp đồng khi có biến động về giá nhiên liệu, vật tư

Nghị định 48: Điều chỉnh giá hợp đồng khi có biến động về giá nhiên liệu, vật tư

Viết email In

Khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường, hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng. Tuy nhiên, việc điều chỉnh cần được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo đó, có 8 loại hợp đồng xây dựng nếu xét theo tính chất công việc và chỉ còn 5 loại nếu xét theo giá hợp đồng. Ngoài ra, các quy định cụ thể về nguyên tắc quản lý, điều chỉnh giá và khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng... là những nội dung được những người làm trong lĩnh vực xây dựng đặc biệt quan tâm.

Nghị định gồm 3 chương và 52 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2010.

Điều chỉnh hợp đồng phải theo nguyên tắc

Việc điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng (HĐXD) chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng theo hợp đồng đã ký. Khi điều chỉnh giá và HĐXD không làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyết định điều chỉnh. Đối với hợp đồng trọn gói, thì chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng đã ký.

Nghị định quy định rõ, việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian. Cụ thể, khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng, hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng phát sinh.

Nếu khối lượng công vệc phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá ghi trong hợp đồng.

Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo thời gian thì khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá, hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng. Quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư trong việc đối chiếu quy định để thực hiện việc điều chỉnh giá hợp đồng phù hợp, tránh tình trạng do biến động giá cả làm đình đốn HĐXD.

Phải mua bảo hiểm công trình xây dựng

Thông thường, chủ đầu tư phải mua bảo hiểm công trình xây dựng. Trường hợp phí bảo hiểm này đã được tính vào giá hợp đồng thì bên nhận thầu thực hiện mua bảo hiểm này.  Đồng thời, bên nhận thầu phải thực hiện mua các loại bảo hiểm cần thiết để đảm bảo cho hoạt động của mình.

Nghị định cũng nêu rõ, bên nhận thầu có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị theo đúng thỏa thuận. Đối với công trình cấp đặc biệt và cấp I, thời hạn bảo hành không ít hơn 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, mức bảo hành là 3% giá trị hợp đồng. Các công trình còn lại có thời hạn bảo hành không ít hơn 12 tháng với mức bảo hành là 5% giá trị hợp đồng.

8 loại HĐXD (xét theo tính chất công việc) bao gồm: Hợp đồng tư vấn xây dựng; Hợp đồng thi công xây dựng công trình; hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ; hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình (gọi tắt là EC); hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ (EP); hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (PC); hợp đồng thiết kế- cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC); hợp đồng tổng thầu chìa khóa trao tay.

5 loại HĐXD  (xét theo giá hợp đồng): hợp đồng trọn gói; hợp đồng theo đơn giá cố định; hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; hợp đồng theo thời gian; hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%).

Minh Đức

[ Download : Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ]

 

Lời bình  

 
0 # Phan Hữu Thiện 11/06/2014 10:34
Xin cho hỏi: câu này 'này :Việc điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng (HĐXD) chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng theo hợp đồng đã ký.. là khoảng thời gian nào, có phải là số ngày thực hiện ghi trong hợp đồng không
Trả lời | Trả lời kèm trích dẫn | Trích dẫn
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 1554 khách Trực tuyến

Quảng cáo