Ashui.com

Monday
May 20th

M House

Viết email In

- Địa điểm: Thiên An, TP. Huế 

- Thiết kế: KTS. Nguyễn Xuân Minh 

- Năm thiết kế: 2008

- Giải thưởng: Giải Ba - thể loại Nhà ở / Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2008 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo