Ashui.com

Thursday
Jun 20th

VINAFCO Tower

Viết email In

- Địa điểm: Hà Nội

- Chủ đầu tư: VINAFCO 

- Thiết kế: Công ty Cp Tư vấn Đầu tư Xây dựng số 36 (CIC36)

- Diện tích sàn: 48.305 m2

- Chiều cao: 35 tầng nổi, 3 tầng ngầm, 1 tầng kỹ thuật

- Năm thiết kế: 2008

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo