Ashui.com

Monday
Aug 15th
Home Dự án Tư vấn thiết kế Nhà máy Bia Đại Việt - TP Thái Bình

Nhà máy Bia Đại Việt - TP Thái Bình

Viết email In

- Địa điểm: TP Thái Bình

- Chủ đầu tư:

- Thiết kế: KTS. Nguyễn Vĩnh Tiến và các cộng sự (Tgroup)

- Phê duyệt 2005 / Hoàn thành 2006

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo