Ashui.com

Monday
Jun 17th

High-Rise Complex

Viết email In

- Địa điểm: 105 Láng Hạ, Hà Nội

- Chủ đầu tư: Ford Thang Long & Ha Noi Taxi Joint Stock Co., Ltd

- Thiết kế: HTT Architect & Associates

- Diện tích sàn: 135.000 m2

- Chiều cao: 21 tầng

- Năm thiết kế: 2008

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo