Ashui.com

Thursday
Aug 18th

3@Stratton

Viết email In

- Địa điểm : Singapore
- Thiết kế : ONG & ONG
- Chủ đầu tư : Fairview Developments Pte Ltd
- Kết cấu : JHA Partnership
- Cơ khí & điện : Mott MacDonald Pte Ltd
- Giám sát chất lượng : CCL Chartered Surveyors Pte Ltd
- Nhà thầu chính : Vantage Building Contractor Pte Ltd

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo