Ashui.com

Saturday
May 25th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Quy định điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng

Quy định điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng

Viết email In
Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại dự án, loại cấp công trình và công việc do tổ chức đảm nhận thực hiện.

Thông tư 22/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng, nhằm đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn các công trình xây dựng, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro và sự cố trong thi công.

Theo đó, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

Kể từ ngày 1/1/2010, những cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định, trừ những người làm công tác hành chính và công tác phục vụ.

Năng lực của tổ chức khi thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng hoặc chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình được phân thành hạng 1 và hạng 2. Trong đó, yêu cầu ít nhất có 10 kỹ sư có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của công việc đối với hạng 1 và 5 kỹ sư đối với hạng 2.

Đối với công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt, chỉ huy trưởng công trường hoặc người phụ trách kỹ thuật của tổ chức nhận thầu phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian liên tục tham gia thi công xây dựng tối thiểu 7 năm và đã tham gia thi công ít nhất một công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt cùng loại.

Công việc, hạng mục công trình hoặc công trình có yêu cầu đặc biệt có kỹ thuật phức tạp dễ gây sự cố mất an toàn trong thi công, đòi hỏi việc thi công phải do tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng; an toàn cho người, cho công trình và các công trình lân cận.

Đối với chủ đầu tư, Bộ Xây dựng yêu cầu phải lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để thực hiện lập đồ án quy hoạch xây dựng hoặc thực hiện công việc, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn này.

Đồng thời, các chủ đầu tư phải thường xuyên giám sát, tạm dừng hoặc đình chỉ thực hiện công việc đến khi tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện năng lực theo hợp đồng đã ký kết và theo các quy định hiện hành.

(Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 1462 khách Trực tuyến

Quảng cáo