Ashui.com

Monday
Jul 15th
Home Tin tức Sự kiện VUF 2015: Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam

VUF 2015: Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam

Viết email In

Là chủ đề của Hội thảo do Diễn đàn đô thị Việt Nam (VUF) tổ chức, với sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ KH&ĐT, hôm 29/6, tại Hà Nội. Cùng ngày, VUF cũng sẽ tổ chức Hội nghị thường niên năm 2015. 

Trước đó, trong 2 ngày 27 và 28/6, tại TP Đà Nẵng, VUF đã thực hiện Chương trình giao lưu thực tế Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh TP Đà Nẵng.  


Một góc đô thị Đà Nẵng. 

Các hoạt động tổ chức liên tiếp trong 3 ngày nói trên nhằm chia sẻ các kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn trong nước và quốc tế về xây dựng chính sách đô thị, các chương trình hành động, lộ trình thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, quy hoạch đô thị xanh, các hệ thống công cụ đánh giá công trình xanh và xây dựng các đô thị có khả năng chống chịu. 

Đây cũng là dịp để các thành viên của VUF đối thoại với các cơ quan, tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, trao đổi thẳng thắn về nhu cầu và khả năng của các bên tham gia, tìm ra các cơ hội hợp tác, hỗ trợ song phương, đa phương và xây dựng mạng lưới kết nối giữa các thành viên Diễn đàn.

Đó là những cơ sở quan trọng để định hướng các nhiệm vụ cụ thể cần được triển khai trước mắt cũng như lâu dài nhằm thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển đô thị tăng trưởng xanh phù hợp với điều kiện và đặc thù của hệ thống đô thị Việt Nam.


Ban điều phối VUF và đại diện các đô thị thành viên VUF đi khảo sát thực tế một số mô hình phát triển xanh ở TP Đà Nẵng. 

Tăng trưởng xanh đã và đang trở thành xu hướng toàn cầu, bởi xu hướng này có thể giúp các quốc gia sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tăng đầu tư vào vốn tự nhiên, khắc phục những hạn chế về nguồn lực và nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó thúc đẩy nền kinh tế quốc gia tăng trưởng một cách bền vững.

Nhận rõ tầm quan trọng của đô thị tăng trưởng xanh, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành các văn bản quan trọng mang tính chất chiến lược để chỉ đạo định hướng phát triển bền vững đất nước như Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020... 


Buổi tọa đàm "Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh TP Đà Nẵng". 

Thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020, Bộ Xây dựng cùng với các tổ chức thành viên chủ chốt của VUF đã có nhiều nỗ lực nhằm thúc đẩy việc thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh như phát động chủ đề "Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh" trong ngày Đô thị Việt Nam 8/11/2013. Hiệp hội các đô thị Việt Nam phổ biến bộ tiêu chí thi đua xây dựng đô thị tăng trưởng xanh - sạch - đẹp. UN Habitat hỗ trợ các địa phương tổ chức nghiên cứu, xây dựng các định hướng chiến lược tăng trưởng xanh. Nhóm các đối tác phát triển đã xác định 5 nhóm hoạt động ưu tiên về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam trong thời gian tới. Nhiều chương trình hợp tác nghiên cứu khác cũng đang được đề xuất... 

(Báo Xây dựng) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo