Ashui.com

Friday
Jul 19th
Home Cộng đồng Kiến trúc sư Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC)

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC)

Viết email In

Sáng 06/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt quá trình triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp và công bố quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết (đạt tỷ lệ 100% tán thành) thông qua điều lệ và tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tổng mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quý 4-2016 và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2016.  

Theo đó, sau khi thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP tiếp tục kế thừa hình ảnh nhận diện thương hiệu, cơ sở vật chất, lao động, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ -Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam để phát triển Tổng Công ty bền vững, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, tối đa hoá các khoản lợi nhuận, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. 

Các cổ đông tham dự Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 5 thành viên: Ông Thân Hồng Linh, ông Trần Đức Toàn, ông Trần Bình Trọng, bà Nguyễn Thị Tố Trinh, ông Nguyễn Lâm Cường.

Đại hội cũng bầu Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên: Bà Cung Lan Khanh, bà Nguyễn Thị Đoan Trang và ông Lê Anh Dũng.

Ngay trong phiên họp đầu tiên, Hội đồng Quản trị mới đã bầu: Ông Thân Hồng Linh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bà Cung Lan Khanh giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát và bổ nhiệm ông Trần Đức Toàn giữ chức Tổng Giám đốc. 

Các thành viên Ban lãnh đạo mới cũng đã ra mắt trước toàn thể Đại hội. 

Như vậy, sau 61 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) sẽ chính thức chuyển mô hình quản lý từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang hoạt động theo mô hình cổ phần hoá và tiếp tục kế thừa những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, phát huy thế mạnh để tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu VNCC trong thời kỳ mới. 

Ninh Toàn 
(Báo Xây dựng)  


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo