Ashui.com

Tuesday
Jul 16th
Home Tin tức Việt Nam Năm 2022, ngành Xây dựng phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 5-5,6%

Năm 2022, ngành Xây dựng phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 5-5,6%

Viết email In

Tại Quyết định số 28/QĐ-BXD, ngày 20/01/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Một trong những mục tiêu quan trọng của Chương trình hành động là tăng trưởng GDP ngành Xây dựng đạt từ 5 - 5,6% trong năm 2022.

Trước đó, trong tháng 1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.


Mới đây, ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm Nhâm Dần, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cần lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị mình bắt tay ngay vào công việc
(Ảnh: Huy Thảo)

Để cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả 2 Nghị quyết nêu trên, Bộ Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng.

Chương trình có nêu rõ 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP. Một là, phối hợp thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu của Chính phủ vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Hai là, hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đồng thời tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, phân cấp mạnh cho địa phương.

Ba là, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành Xây dựng dựa trên nền tảng kinh tế số.

Bốn là, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế đô thị.

Năm là, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Sáu là, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Bảy là, phối hợp quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tám là, tăng cường công tác xây dựng Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Chín là tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông.


Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành Xây dựng dựa trên nền tảng kinh tế số
(Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, Chương trình cũng xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP. Đó là tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP được nêu tại mục B Quyết định số 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021; Tiếp tục rà soát, kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh quy định tại các luật chuyên ngành liên quan; Tập trung dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh do chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý, khác biệt của các quy định pháp luật; Tiếp tục thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi số đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính; Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác nghiên cứu, tư vấn và đối thoại chính sách với các tổ chức quốc tế có uy tín.

Đáng chú ý, Chương trình còn xác định các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể của ngành Xây dựng trong năm 2022: GDP ngành đạt từ 5 - 5,6%. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 93 - 94%. Diện tích nhà ở bình quân cả nước đạt khoảng 25,5 triệu m2/sàn/người.

Tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 41,5 - 42%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia tăng thêm so với năm 2020 khoảng 20%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt khoảng 30%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng đạt khoảng 60%.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình hành động, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ kết hợp với nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai Chương trình hành động của Bộ, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện...

Dịch Phong

(Báo Xây dựng)

Attachments:
Download this file (28-QD-BXD_20012022.pdf)28-QD-BXD_20012022.pdf[Quyết định số 28/QĐ-BXD ngày 20/01/2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.]9752 Kb

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo