Ashui.com

Tuesday
Jul 16th
Home Tin tức Sự kiện Các nước dọc sông Mê Kông tổ chức họp tham vấn về thủy điện

Các nước dọc sông Mê Kông tổ chức họp tham vấn về thủy điện

Viết email In

Tại Viêng Chăn, các nước dọc sông Mê Kông vừa tổ chức cuộc họp tham vấn về Chương trình Thủy điện Mê Kông khu vực, nhằm tìm ra biện pháp phát triển thủy điện trong tương lai của con sông này.
 
Tất cả 4 nước thành viên của Ủy ban sông Mê Kông (MRC) là Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam và đối tác đối thoại Trung Quốc và một số nước quan sát viên của MRC sẽ thảo luận trong cuộc họp kéo dài 3 ngày để tìm ra hình thức đối thoại tương lai về các lĩnh vực quan trọng của phát triển thủy điện.
 
Chương trình Thủy điện của MRC nhằm hợp tác và thúc đẩy sự phát triển, sử dụng, quản lý bền vững cũng như bảo vệ nguồn nước và các nguồn tài nguyên liên quan của lưu vực sông Mê Kông trong một cách tiếp cận thống nhất vì "sức khỏe" kinh tế và xã hội của người dân ở các nước ven sông.
 
Những mục tiêu chủ yếu của cuộc họp tham vấn khu vực này nhằm thu thập thông tin về phạm vi và cách tiếp cận của Chương trình Thủy điện đang nổi lên của MRC; cung cấp cơ hội đánh giá và phổ biến những hoạt động chính và có liên quan của chương trình; cung cấp diễn đàn để thảo luận một số vấn đề chủ chốt đặt ra trong phát triển thủy điện ở lưu vực sông này. MRC đã thông qua Chiến lược Thủy điện năm 2001.
 
Sau cuộc họp tham vấn 3 ngày, các đại biểu sẽ đi thăm Kế hoạch thủy điện Theun Hinhoun ở tỉnh Khammuan của Lào.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo