Ashui.com

Monday
Aug 08th
Home Tin tức Thế giới ADB hỗ trợ dự án phục hồi hồ ô nhiễm nhất ở Trung Quốc

ADB hỗ trợ dự án phục hồi hồ ô nhiễm nhất ở Trung Quốc

Viết email In

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết ADB vừa cấp khoản tín dụng 250 triệu USD cho dự án phục hồi Hồ Chao, hồ nước ngọt lớn thứ 5 ở Trung Quốc, có mức độ ô nhiễm cao nhất nước này. 

Hồ Chao-nguồn cung cấp nước quan trọng cho công nghiệp, nông nghiệp, vận tải thủy, du lịch và vui chơi giải trí ở tỉnh An Huy. 

Chuyên gia về nguồn nước của ADB, Qingfeng Zhang nói rằng Hồ Chao bị ô nhiễm nặng nề do sự tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị nhanh chóng của tỉnh An Huy trong vòng 20 năm trở lại đây. 

Dự án mà ADB hỗ trợ nằm trong khuôn khổ chương trình tổng thể 12 năm của Chính phủ Trung Quốc nhằm hồi sinh các nguồn nước ngọt bị ô nhiễm ở nước này. 

ADB lưu ý rằng trong những năm qua, không chỉ ở Trung Quốc mà cả ở nhiều nước đáng phát triển ở châu Á, vấn đề ô nhiễm công nghiệp đã được chú ý để đảm bảo tuân thủ các quy định về môi sinh, song trình trạng ô nhiễm còn chưa được quan tâm đúng mức ở các khu vực đô thị, các khu định cư ở nông thôn nhất, và nhất là từ các hoạt động chăn nuôi, sử dụng thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật và phân bón. 

Để giúp kiểm soát ô nhiễm nguồn nước nông nghiệp và nông thôn, dự án sẽ triển khai một chương trình đền bù sinh thái cung cấp ưu đãi cho nông dân để thay thế phân hóa học bằng phân hữu cơ, đồng thời thử nghiệm việc giao dịch hạn ngạch thải nước thải của nông dân và các công ty để kiểm soát hiệu quả hơn mức độ gây ô nhiễm cho Hồ Chao.

Khoản tín dụng nói trên sẽ được phân bổ cho tám nhà máy xử lý nước thải mới và mạng lưới thu gom nước thải để ngăn chặn các dòng nước thải hiện đang đổ vào Hồ Chao, và cho một tiểu dự án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn.

Ngoài ra, trong khuôn khổ dự án này, tỉnh An Huy cũng sẽ xây dựng các vùng đất ngập nước nhân tạo giúp làm giảm số lượng quá nhiều chất dinh dưỡng trong Hồ Chao.

Tỉnh An Huy đã thành lập Ban quản lý hồ Chao (CLMA) -một trong những cơ quan dạng này đầu tiên ở Trung Quốc để quản lý và thực thi tất cả các nhiệm vụ đảm bảo sử dụng và chất lượng của nguồn nước Hồ Chao./.

Việt Tú 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo