Ashui.com

Wednesday
Nov 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Tin tức Sự kiện Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 ngành Xây dựng

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 ngành Xây dựng

Viết email In

Sáng 16/1/2013, hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 ngành Xây dựng đã được tổ chức tại Hà Nội và 63 điểm đầu cầu tại các tỉnh trong cả nước. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Thứ trưởng Cao Lại Quang, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng VN Nguyễn Văn Bình chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các Cục, Vụ, Viện, các tổng công ty ngành Xây dựng, các Sở Xây dựng địa phương... 

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, năm 2012 trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thị trường trong nước thu hẹp, sức mua giảm mạnh, hàng tồn kho cao; tỷ lệ nợ xấu ngân hàng ở mức đáng lo ngại, thị trường bất động sản trầm lắng, chưa có khả năng phục hồi. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức trong Ngành từ Bộ đến các Sở, năm 2012, ngành Xây dựng đã từng bước khắc phục, vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào những chuyển biến tích cực của nền kinh tế cả nước.  

Cụ thể, năm 2012 GDP tăng 5,03% so với năm 2011; lạm phát được kiềm chế ở mức 7,5%; xuất khẩu tăng cao, nhập siêu giảm; các cân đối về tiền tệ, tín dụng, tài chính được kiểm soát, mặt bằng lãi suất giảm dần, tỷ giá ổn định; nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định; sản xuất công nghiệp tăng khá trong các tháng gần đây; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện,... 

Giá trị sản xuất xây dựng toàn Ngành (theo giá hiện hành): đạt khoảng 720.170 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2011 (trong đó khu vực nhà nước đạt 112.918 tỷ đồng, khu vực ngoài nhà nước đạt 583.136 tỷ đồng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 24.116 tỷ đồng); tỷ lệ đô thị hóa: 32%; diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt: khoảng 19,1m2 sàn/người (năm 2011 đạt 18,3m2 sàn/người); tổng diện tích sàn nhà ở: đạt khoảng 75 triệu m2 sàn (trong đó: tại đô thị khoảng 35 triệu m2, tại nông thôn khoảng 40 triệu m2 sàn); diện tích nhà ở xã hội đạt khoảng 2,5 triệu m2; hỗ trợ khoảng 68 nghìn hộ nghèo cải thiện nhà ở. 

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị: đạt 100%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết 1/2000 (quy hoạch phân khu) so với diện tích đất xây dựng đô thị trung bình đạt: 55%; quy hoạch chi tiết đạt khoảng 25%; tỷ lệ xã hoàn thành lập quy hoạch chung: 68%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung: 78%; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại khu vực đô thị : 83,5%. 

Năm 2012, Bộ Xây dựng và các Sở Xây dựng đã tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở cho khoảng 3.000 dự án; qua đó cho thấy, việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở được thực hiện tốt, đảm bảo thời gian và chất lượng, giúp các nhà đầu tư thực hiện đúng các quy định về đầu tư xây dựng. Triển khai việc lập và công bố chỉ số giá xây dựng, đến nay đã có 39/63 tỉnh, thành phố công bố. 

Năm 2012, theo thống kê chưa đầy đủ, số lượng công trình xây dựng trên toàn quốc khoảng 51.600 công trình. Chất lượng các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo, xu hướng chất lượng ngày một nâng cao và được kiểm soát tốt hơn qua việc kiểm tra, nắm tình hình chất lượng của hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở Trung ương, địa phương và hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng. Hầu hết các công trình xây dựng đã hoàn thành được nghiệm thu đưa vào sử dụng đều đảm bảo chất lượng, phù hợp với công năng, yêu cầu thiết kế đã được phê duyệt. 

Thông qua hoạt động của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước, năm 2012, Bộ Xây dựng đã giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện kiểm soát chất lượng trên 50 công trình trọng điểm, công trình quan trọng quốc gia; tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn tại của một số công trình: Thủy điện Sông Tranh 2, Thủy điện Sơn La, hầm Thủ Thiêm,...; đối với Thủy điện Sơn La, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cộng đồng, lần đầu tiên Bộ Xây dựng và HĐNTNN đã thuê tư vấn nước ngoài kiểm tra độc lập trước khi nghiệm thu, đưa vào khai thác và sử dụng. 

Nhằm bảo đảm cho quy hoạch phải đi trước một bước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong các vùng và từng đô thị, Bộ Xây dựng đã tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên phạm vi cả nước; chủ động tổ chức lập các quy hoạch thuộc thẩm quyền của Bộ và các quy hoạch có ý nghĩa quan trọng do Thủ tướng Chính phủ giao; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức lập các quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch các đô thị, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của tỉnh. 

Trong năm 2012, Bộ Xây dựng đã tổ chức thẩm định 08 nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng , trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đang chỉ đạo nghiên cứu, lập và điều chỉnh quy hoạch xây dựng cho 05 vùng liên tỉnh và 12 quy hoạch xây dựng dọc tuyến cao tốc . Cùng với 12 đồ án quy hoạch xây dựng vùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến nay các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước đã cơ bản được phủ kín quy hoạch. 

Đến nay, đã có 54/63 tỉnh tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh; 100% các đô thị có quy hoạch chung được duyệt; 14/15 khu kinh tế ven biển đã phê duyệt đồ án quy hoạch, 01 khu kinh tế đã phê duyệt nhiệm vụ; 10/28 khu kinh tế cửa khẩu đã phê duyệt đồ án quy hoạch, 03 khu kinh tế cửa khẩu đã phê duyệt nhiệm vụ; 3/3 khu công nghệ cao đã được phê duyệt đồ án quy hoạch. 

Bộ Xây dựng cũng đang tiếp tục phối hợp với UBND TP Hà Nội trong công tác triển khai thực hiện đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt; tổ chức lập quy hoạch phân khu. 

Về nhiệm vụ trọng năm Ngành Xây dựng năm 2013, Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực của ngành; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong đầu tư xây dựng nhất là đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; kiểm soát chặt chẽ các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch; Tập trung giải quyết khó khăn của thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược nhà ở quốc gia nhằm tăng nhanh diện tích nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp. 

Bộ trưởng cũng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp tổ chức triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị và nhà ở được Chính phủ ban hành; chủ động, tích cực trong việc phối hợp, góp ý xây dựng hệ thống cơ chế chính sách, các văn bản Quy phạm pháp luật của ngành. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành xây dựng tại địa phương, trong đó trọng tâm là các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị và nông thôn, phát triển nhà ở và quản lý thị trường bất động sản. 

Linh Vân (Diễn đàn Doanh nghiệp


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo