Ashui.com

Thursday
Aug 11th
Home Chuyên mục Năng lượng - Môi trường Khí thải giao thông hạn chế sự phát triển bền vững

Khí thải giao thông hạn chế sự phát triển bền vững

Viết email In
Một nghiên cứu do Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện cho thấy sự gia tăng nhanh chóng lượng điôxít cácbon (CO2) thải ra từ hoạt động giao thông, đặc biệt từ các khu đô thị, đang là một thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững ở các nước đang phát triển.

Nghiên cứu của WB đã phân tích những nhân tố làm tăng lượng khí thải CO2 ở một số nước đang phát triển trong giai đoạn từ 1980 đến 2005 và nêu rõ, phát triển kinh tế, tăng trưởng dân số, cường độ sử dụng nhiên liệu trong giao thông là 3 nhân tố chịu trách nhiệm làm gia tăng lượng khí thải CO2 ở nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

Nghiên cứu đã tính toán hiệu quả năng lượng giao thông của một nền kinh tế, tức là tỷ lệ giữa tổng lượng tiêu thụ nhiên liệu trong hoạt động giao thông so với tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Việc sử dụng năng lượng kém hiệu quả đã góp phần làm gia tăng lượng khí thải CO2 trong ngành giao thông.

Nhằm giảm lượng khí thải trong giao thôn, WB và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã lựa chọn 3 nước gồm Việt Nam, Philippines và Thái Lan với mức hỗ trợ đầu tư tổng cộng 800 triệu USD để nâng cấp hệ thống vận tải đô thị, phát triển năng lượng tái sinh... Nguồn hỗ trợ dành cho Việt Nam là 250 triệu USD.

Cũng theo nghiên cứu trên, đối với các như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Pakistan, Sri Lanka, Thái Lan, sự phát triển kinh tế và gia tăng dân số là những nhân tố chính làm tăng lượng khí thải. Trong khi đó, lượng khí thải CO2 có chiều hướng giảm ở Mông Cổ nhờ việc giảm bớt cường độ sử dụng năng lượng.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng một số công cụ chính sách hiện hành của các chính phủ giúp giảm bớt lượng khí thải CO2 trong giao thông./.
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo