Ashui.com

Thursday
Jun 20th
Home Tương tác Nhìn ra thế giới Chính sách nhà giá rẻ ở Anh

Chính sách nhà giá rẻ ở Anh

Viết email In

Nhà ở giá rẻ ở Anh quốc chiếm tỷ lệ khá cao so với các nước cùng khu vực. Khu vực phía Bắc và phía Tây chiếm tỷ lệ từ 15 - 20% nguồn cung mới và 50% trong khu vực tăng trưởng cao của khu vực phía Đông Nam. Nhà ở giá rẻ Anh có sự gia tăng ổn định về mặt số lượng nhờ vào chính sách quy hoạch.

Nhà ở giá rẻ do Tập đoàn Galliford Try thiết kế có tính đến yếu tố xây dựng xanh
(nguồn: The Construction Index) 

Mục tiêu quốc gia

Ngay từ đầu tiên, Chính phủ Anh đã xác định tầm quan trọng của khung kế hoạch quốc gia về vấn đề nhà ở giá rẻ, xem đó như một mục tiêu chính để thiết lập nên các yêu cầu cụ thể nhằm giải quyết tốt vấn đề này. Có sự liên kết chặt chẽ giữa chính sách hỗ trợ nhà ở và hệ thống quy hoạch quốc gia. Một trong những vai trò quan trọng nhất của hệ thống quy hoạch ở Anh là đảm bảo quỹ đất cho phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở giá rẻ phục vụ cho nhu cầu cung cấp nhà ở xã hội. Chính sách quy hoạch quốc gia từ cuối những năm 1970 đã có các cơ chế linh hoạt cho phép chính quyền địa phương ở Anh cung cấp nhà ở giá rẻ. Chính giải pháp quy hoạch và chính sách nhà ở giá rẻ đã góp phần làm nên thành tựu xây dựng phát triển nhà ở giá rẻ trên nhiều khu vực của Anh quốc. 

Vai trò của chính quyền địa phương

Vai trò của chính quyền địa phương ở Anh được xem là tối quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ "dự đoán và cung cấp". Điều đó có nghĩa là, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm phân tích, điều tra, đánh giá nhu cầu nhà ở của địa phương mình, đặc biệt là nhu cầu về nhà ở giá rẻ và đáp ứng trực tiếp nhu cầu này thông qua việc cung cấp nhà ở công cộng của chính quyền địa phương. Giờ đây, vai trò này được chuyển đổi thành vai trò "quy hoạch, giám sát và quản lý". Chính quyền địa phương hiện vẫn tiến hành phân tích nhu cầu nhà ở của địa phương mình nhưng sử dụng trách nhiệm và quyền hạn của mình để lập quy hoạch sử dụng đất, chứ không phải là cung cấp trực tiếp nhu cầu về nhà ở giá rẻ nữa. 


(nguồn: gallifordtry.co.uk) 


(nguồn: telegraph.co.uk) 

Cơ sở pháp lý về quy hoạch đô thị năm 1992 của Anh quy định là quy hoạch nhà ở phải được chính quyền địa phương tính toán kỹ lưỡng khi xây dựng các chính sách phát triển đô thị. Luật sửa đổi gần đây nhất có nêu rõ quy hoạch phải đáp ứng yêu cầu nhà ở của toàn thể cộng đồng, bao gồm cả người có nhu cầu về nhà ở giá rẻ; quy hoạch phải cung cấp nhiều cơ hội lựa chọn nhà ở hơn nữa và phải đa dạng hơn nữa về quy mô, loại hình và vị trí nhà ở giá rẻ so với hiện tại nhằm tìm cách tạo ra các cộng đồng hỗn hợp. Ngoài ra, quy hoạch nhà ở giá rẻ cũng bao gồm cả chính sách giao thông bền vững và thiết kế đô thị chuẩn mực. Bên cạnh đó, chính quyền còn áp dụng một số cơ chế với các nhà phát triển để tạo điều kiện linh hoạt cho xây dựng nhà ở giá rẻ. 

Chính sách ngoại lệ ở nông thôn

Chính sách ngoại lệ áp dụng ở nông thôn không nằm ngoài mục đích là phát triển nhà ở giá rẻ trên các khu vực không được phép như trong quy định ở một số khoản mục trong “Chính sách quy hoạch”. Chính sách này cho phép chính quyền địa phương cấp giấy phép quy hoạch cho một số khu vực quy mô nhỏ bên trong hoặc liền kề khu vực nhà ở hiện có. Các nhà chức trách phải làm cho rõ với các bên liên quan - đó là sự ngoại lệ cho chính sách cung cấp nhà ở khu vực nông thôn để có sự thống nhất trên cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà ở khu vực nông thôn được quy định rõ là “Nhà ở giá rẻ đáp ứng nhu cầu địa phương nhưng cũng cần thiết phải cân nhắc đầy đủ các vấn đề về môi trường và đảm bảo văn phong kiến trúc phù hợp với phong cách xây dựng hiện có ở địa phương”. 

Khánh Phương 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo