Ashui.com

Tuesday
Jul 16th
Home Tin tức Việt Nam 49.000 tỷ đồng đầu tư xây nhà ở xã hội

49.000 tỷ đồng đầu tư xây nhà ở xã hội

Viết email In
Ngày 29/9, Bộ Xây dựng đã có tờ trình Chính phủ đề nghị phê duyệt chương trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2009-2015.

Quỹ nhà ở xã hội được tạo lập do Nhà nước đầu tư và các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, trong đó Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội dành để cho thuê và khuyến khích, tạo điều kiện ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội dành để cho thuê, thuê mua...

Theo chương trình, trong giai đoạn 2009 - 2015 cần đầu tư xây dựng khoảng 184.000 căn hộ tương đương 9.580.000 m2 sàn, nhằm giải quyết chỗ ở cho khoảng 30% số hộ gặp khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị.

Tổng số vốn đầu tư của toàn bộ Chương trình khoảng 49.000 tỷ đồng, gồm: nguồn vốn nhà nước (khoảng 25.600 tỷ đồng) dành để đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước để cho thuê, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 11.000 tỷ đồng; ngân sách địa phương khoảng 14.600 tỷ đồng; vốn huy động của các thành phần kinh tế (khoảng 23.400 tỷ đồng) để đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội để cho thuê hoặc thuê mua.

Người được thuê, thuê mua  phải thuộc diện chưa được ngân hàng hỗ trợ về nhà ở, đáp ứng điều kiện về thu nhập bình quân hàng tháng theo quy định.
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo