Ashui.com

Sunday
Apr 21st
Home Tin tức Việt Nam Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Viết email In

Sau phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với một số nội dung về sử dụng đất tại khu vực phân khu ven sông Hàn, bờ Đông và một số khu vực khác, UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tục ban hành Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với công nghệ cao, đô thị Sườn Đồi, đổi mới sáng tạo, ven vịnh Đà Nẵng, cảng biển Liên Chiểu, trung tâm lõi xanh.


Khu vực phân khu công nghệ cao, điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 404ha, đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị tăng khoảng 13ha.

Theo đó, nội dung phê duyệt điều chỉnh liên quan đến sử dụng đất tại khu vực các phân khu, các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Đối với khu vực phân khu công nghệ cao, diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 404ha. Các chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản không thay đổi, đất dịch vụ công cộng cấp đô thị tăng khoảng 4ha, đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị tăng khoảng 13ha, đất trung tâm y tế tăng khoảng 2ha, đất đơn vị ở mới giảm khoảng 11ha, đất mặt nước giảm khoảng 8ha.

Điều chỉnh vị trí Bến xe phía Bắc từ khu vực Cụm công nghiệp Thanh Vinh về nút giao đường tránh Nam hầm Hải Vân và đường Vành đai phía Tây 2. Tại khu vực phân khu công nghệ cao điều chỉnh từ đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật thành đất dịch vụ công cộng cấp đô thị, đất đơn vị ở, đất cây xanh chuyên dụng. Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật giảm khoảng 43ha, đất đơn vị ở tăng khoảng 28ha, đất dịch vụ công cộng cấp đô thị tăng khoảng 9ha, đất cây xanh chuyên dụng tăng khoảng 6ha, vị trí Bến xe phía Bắc sau điều chỉnh tại phân khu cảng biển Liên Chiểu.

Đối với khu vực phân khu đô thị Sườn Đồi, điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc phân khu đô thị Sườn Đồi thuộc địa giới hành chính các xã Hòa Sơn, Hòa Ninh, Hòa Nhơn, Hòa Phú - huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 457ha. Tổ chức, phân bổ lại 03 vị trí hồ nước, bổ sung thêm các không gian cây xanh. Đất đơn vị ở mới giảm khoảng 20ha, đất sử dụng hỗn hợp giảm khoảng 12ha, đất nông nghiệp giảm khoảng 23ha, đất mặt nước giảm khoảng 101ha, đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị kết hợp mặt nước tăng khoảng 48ha, đất rừng sản xuất tăng khoảng 108ha.

Tổ chức, phân bổ lại khu vực cây xanh mặt nước tuyến kênh thoát nước Hòa Liên, tăng diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị tăng khoảng 9ha, đất cây xanh chuyên dụng tăng khoảng 11ha, đất mặt nước giảm khoảng 20ha. Điều chỉnh đất dịch vụ công cộng cấp đô thị thành đất cây xanh sử dụng công cộng đô thị kết hợp bãi đỗ xe ngầm tại khu đất phía Tây Bắc đường dẫn lên cầu Nguyễn Tri Phương và đường Thăng Long. Đất dịch vụ công cộng đô thị giảm khoảng 01ha, đất cây xanh sử dụng công cộng tăng khoảng 01ha.

Đối với khu vực phân khu ven vịnh Đà Nẵng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc phân khu ven vịnh Đà Nẵng thuộc địa giới hành chính phường Hòa Minh, Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam - quận Liên Chiểu và phường Thanh Khê Tây - quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 31ha. Phân bổ lại cụm công trình hạ tầng xã hội tại khu vực phía Tây nút giao thông ngã ba Huế về các khu vực phù hợp với hiện trạng thực tế và các khu vực dân cư hiện hữu. Chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản không thay đổi, riêng đất sử dụng hỗn hợp giảm khoảng 5ha, đất đơn vị ở hiện trạng giữ lại tăng khoảng 5ha. Điều chỉnh từ đất trường học, đất y tế và đất dịch vụ - công cộng đô thị thành đất đơn vị ở hiện trạng thực tế. Bổ sung đất cây xanh sử dụng công cộng để mở rộng Quảng trường trung tâm khu vực Tây Bắc. Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị tăng khoảng 01ha, đất đơn vị ở kết hợp thương mại dịch vụ giảm khoảng 01ha.

Điều chỉnh khu vực rừng sản xuất tại khu vực hồ Trước Đông thành công viên chuyên đề. Đất mặt nước tăng khoảng 2ha, đất cây xanh chuyên để tăng khoảng 2ha, đất rừng sản xuất giảm khoảng 4ha.

Hoán đổi vị trí đất sử dụng hỗn hợp để phát triển dự án khu tổ hợp phi thuế quan tại nút giao đường Bà Nà – Suối Mơ và trục đường 29m quy hoạch. Đất sử dụng hỗn hợp tăng khoảng 18ha, đất đơn vị ở mới giảm khoảng 18ha.

Điều chỉnh đất công nghiệp tại phía Tây đường tránh Nam hầm Hải Vân thành đất kho tàng để mở rộng khu logistic tại khu vực Hòa Nhơn và đất công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối để bố trí cảng cạn Hòa Nhơn. Đất công nghiệp giảm khoảng 20ha, đất kho tàng tăng khoảng 5ha, đất công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối tăng khoảng 15ha.


Bến xe phía Bắc từ khu vực Cụm công nghiệp Thanh Vinh sẽ điều chỉnh tại phân khu cảng biển Liên Chiểu sẽ tạo kết nối với hạ tầng giao thông đang được xây dựng.

Khu vực phân khu đổi mới sáng tạo, điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc địa giới hành chính các phường Khuê Trung, Hòa Xuân, Hòa Thọ Tây - quận Cẩm Lệ và xã Hoà Phước - huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 34ha.

Phân bổ lại cụm công trình hạ tầng xã hội, hoán đổi vị trí, tại khu vực phía Tây đường Trần Nam Trung về các khu vực phía Đông Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân, phía Tây Nam nút giao đường Nguyễn Xuân Lâm - Đô Đốc Tuyết, phía Đông Bắc nút giao đường Trần Nam Trung – Phạm Hữu Nghị, phía Tây nhà máy nước Cầu Đỏ, phía Đông chợ mới Ba Xã Hòa Phước phù hợp với hiện trạng thực tế và các khu vực dân cư hiện hữu.

Khu vực phân khu cảng biển Liên Chiểu, điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc phân khu cảng biển Liên Chiểu thuộc địa giới hành chính phường Hòa Hiệp Bắc - quận Liên Chiểu và xã Hòa Liên - huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 49ha. Điều chỉnh khu vực quy hoạch đất kho tàng thành đất đơn vị ở để giữ lại khu vực dân cư hiện trạng đang sinh sống ổn định.

Khu vực phân khu Trung tâm lõi xanh điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch chung thuộc địa giới hành chính xã Hòa Nhơn - huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 11ha. Điều chỉnh mở rộng đất trung tâm y tế tại khu vực trung tâm y tế huyện Hòa Vang để hình thành trung tâm y tế và nghiên cứu phát triển công nghệ y khoa, đào tạo, chuyển giao công nghệ. Đất trung tâm y tế tăng khoảng 11 ha, đất trung tâm giáo dục đào tạo giảm khoảng 11ha.

Đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 31.832ha, chiếm khoảng 32,30% diện tích đất trên đất liền. Trong đó: Đất dân dụng, khoảng 14.141ha (khoảng 90,6 m2/người, tăng khoảng 0,3 m2/người), chiếm khoảng 44,42% đất xây dựng đô thị, trong đó: Đất đơn vị ở, khoảng 9.547ha (khoảng 61,2 m2/người, giảm khoảng 0,3 m2/người), gồm: Các nhóm nhà ở; các công trình dịch vụ - công cộng; cây xanh công cộng; đường giao thông và bãi đỗ xe cho đơn vị ở.

Trong đó, đất đơn vị ở khoảng 7.133ha, đất đơn vị ở kết hợp thương mại, dịch vụ khoảng 2.414ha; Đất dịch vụ - công cộng cấp đô thị, khoảng 476ha, gồm đất xây dựng các công trình thương mại, dịch vụ, chợ, thiết chế văn hóa... cấp đô thị; Đất trường trung học phổ thông, khoảng 108ha; Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị khoảng 1.464ha; Đất sử dụng hỗn hợp, khoảng 2.546ha, gồm đất xây dựng nhà, công trình hỗn hợp hoặc được sử dụng cho một số mục đích khác nhau.

Đất ngoài dân dụng khoảng 17.691ha, gồm: Đất công nghiệp, công nghệ cao khoảng 4.097ha; đất kho tàng (kho bãi và trung tâm logistics) khoảng 222ha; đất trung tâm nghiên cứu đào tạo khoảng 558ha; đất cơ quan khoảng 32ha; đất trung tâm y tế khoảng 149ha; đất du lịch khoảng 2.332ha; đất tôn giáo, di tích khoảng 109ha; đất giao thông khoảng 3.089ha (tính đến đường liên khu vực, không bao gồm giao thông tĩnh); đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật khoảng 1.165ha; đất cây xanh chuyên đề khoảng 446ha; đất trung tâm thể dục thể thao khoảng 931ha; đất cây xanh chuyên dụng khoảng 1.481ha; đất an ninh quốc phòng khoảng 2.400ha (chưa bao gồm huyện Hoàng Sa); đất nghĩa trang khoảng 680ha. Đất khác: Khoảng 66.714ha.

Nguyễn Nam

(Báo Xây dựng)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo