Ashui.com

Thursday
Jul 07th
Home Tin tức Việt Nam 15 đề xuất nhằm tăng cường quản lý, phát triển đô thị giữa UBND TP Hà Nội và Bộ Xây dựng

15 đề xuất nhằm tăng cường quản lý, phát triển đô thị giữa UBND TP Hà Nội và Bộ Xây dựng

Viết email In

Chiều 21/8 tại hội nghị giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội với Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, UBND thành phố đã đề xuất 15 nội dung nhằm tăng cường công tác phối hợp giải quyết những vấn đề, chủ trương lớn về lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị.


(Ảnh minh họa)

Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2021 – 2025 là đổi mới căn bản và toàn diện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch nhằm phát triển đô thị theo hướng thông minh, bền vững. Đồng thời tập trung phát triển đồng bộ, hiện đại và mở rộng quy mô hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị cũng như đầu tư mở rộng khu vực đô thị, xây dựng một số đô thị vệ tinh và đô thị thông minh, tăng cường quản lý đất đai, môi trường, xây dựng, kỷ cương và văn minh đô thị. Vì vậy, tại hội nghị giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội với Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, UBND thành phố đã đề xuất 15 nội dung như sau:

1- Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thường niên vào tháng 12 hàng năm để phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội và đánh giá kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Ban cán sự Đảng bộ Xây dựng và Ban cán sự Đảng UBND Thành phố Hà Nội. Hội nghị do 01 đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng và 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phụ trách xây dựng đồng chủ trì.

2- Thành lập tổ công tác chung gồm Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Bộ Xây dựng và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan của UBND Thành phố Hà Nội để nghiên cứu, tham mưu về một số vấn đề trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, phát triển nhà ở và quản lý hoạt động xây dựng hiện đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thành phố có cơ sở triển khai thực hiện.

3- Bộ Xây dựng tạo điều kiện, hỗ trợ cho thành phố về mặt thời gian khi xem xét thẩm định, trình duyệt, điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hà Nội (được ban hành theo Quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ); thẩm định các đồ án quy hoạch phân khu nội đô (H1-1 A, H1-1 B, H1-1 C, H1-2, H1-3, H1-4), sông Hồng (R1-5), sông Đuống (R6), các quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh; thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh các Quy hoạch cấp nước Thủ đô, Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh cục bộ Quy hoạch thoát nước Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

4- Bộ Xây dựng và Thành phố Hà Nội tổ chức nghiên cứu: Xây dựng nguyên tắc, phân loại các quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung để đề xuất cấp có thẩm quyền ủy quyền cho UBND thành phố phê duyệt; Xây dựng quy chế quản lý kiến trúc của theo quy định của Luật kiến trúc. Định hướng quy hoạch kiến trúc, thiết kế đô thị, các khu vực hai bên sông Hồng thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội; Trục Láng - Hòa lạc; Trục sông Tô Lịch.

5- Bộ Xây dựng cử tổ công tác phối hợp cùng các sở, ngành của Thành phố Hà Nội tham gia trong quá trình xây dựng: Chương trình phát triển đô thị; Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội; rút ngắn thời gian thẩm định, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2020.

6- Bộ Xây dựng và Thành phố Hà Nội tập trung xây dựng và thực hiện thí điểm xây dựng khu nhà ở xã hội tập trung và Đề án cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ, nguy hiểm trên địa bàn.

7- Bộ Xây dựng hỗ trợ, giới thiệu cho thành phố một số tổ chức, doanh nghiệp lớn nghiên cứu, đầu tư trong các lĩnh vực phát triển đô thị thông minh, quy hoạch các khu chức năng đô thị, mô hình các công trình xây dựng thông minh – xanh – bền vững; mô hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện đại, thân thiện với môi trường.

8- Bộ Xây dựng ủy quyền cho UBND Thành phố Hà Nội thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng các công trình nhà ở, công trình thương mại, dịch vụ và trụ sở làm việc – công trình cấp I nhằm thực hiện một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố do tác động của dịch Covid-19.

9- Bộ Xây dựng phối hợp với Thành phố Hà Nội rà soát, thống kê cụ thể về các dự án cần điều chỉnh trên địa bàn thành phố (như số lượng dự án, vị trí, địa điểm, quy mô...) để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho thành phố tự xem xét, quyết định điều chỉnh dự án xây dựng nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ tái định cư; điều chỉnh cơ cấu diện tích sàn xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội đối với các dự án xây dựng nhà ở trên 500 căn.

10- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan triển khai Quyết định số 658/QĐ-TTg ngày 19/5/2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030.

11- Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quản lý Nhà nước cho từng nhóm vấn đề theo đề xuất của Thành phố Hà Nội. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, sẽ thực hiện hướng dẫn ngay trong quý IV/2020. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét quyết định.

12- Phối hợp tổ chức các khóa tập huấn chuyên môn cho các cán bộ, công chức, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Bộ Xây dựng ưu tiên xây dựng các chương trình nghiên cứu, đào tạo quốc tế nhằm nâng cao năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, xử lý nước thải đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố (đô thị đặc biệt).

13- UBND Thành phố Hà Nội ủng hộ, hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất khi Bộ Xây dựng tổ chức các hoạt động khảo sát, hội nghị kết nối xúc tiến thương mại trong các lĩnh vực xây dựng.

14- UBND Thành phố Hà Nội cam kết thường xuyên, liên tục phối hợp, cung cấp thông tin, số liệu về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

15- UBND thành phố và các sở, ban, ngành thuộc thành phố phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác quản lý Nhà nước về xây dựng.

Diệu Anh

(Báo Xây dựng)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo