Ashui.com

Tuesday
Jul 16th
Home Tin tức Sự kiện Ngày Đô thị Việt Nam 2013 (8/11): “Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh”

Ngày Đô thị Việt Nam 2013 (8/11): “Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh”

Viết email In

Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh” là chủ đề của Ngày Đô thị Việt Nam năm 2013 (ngày 08/11) do Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Hiệp hội các Đô thị Việt Nam (ACVN), Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA) tổ chức.

Sự kiện này dự kiến thu hút sự tham gia của đại diện các bộ, ngành Trung ương, hơn 50 đại biểu quốc tế đến từ các quốc gia, hơn 100 đại biểu từ các đô thị loại 3 trở lên (thành viên ACVN, VUPDA) và gần 100 đại biểu là thành viên của Diễn đàn đô thị Việt Nam (VUF)…

Ngày 20/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1519/QĐ-TTg chính thức công nhận ngày 08/11 hàng năm là “Ngày Đô thị Việt Nam”, nhằm động viên và thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, chính quyền các đô thị, các nhà quy hoạch, kiến trúc, các nhà đầu tư phát triển đô thị, các chuyên gia và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp tích cực tham gia xây dựng và phát triển đô thị.

Năm 2013, Ngày Đô thị Việt Nam lấy chủ đề là Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. Hiện nay, tăng trưởng xanh đã và đang trở thành xu hướng toàn cầu bởi xu hướng này có thể giúp các quốc gia sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tăng đầu tư vào vốn tự nhiên, khắc phục những hạn chế về nguồn lực và nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu qua đó thúc đẩy nền kinh tế quốc gia tăng trưởng một cách bền vững.

Nhận rõ tầm quan trọng của đô thị tăng trưởng xanh, Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành nghị quyết số 24-NQ/TW về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Chính phủ đã ban hành ba văn bản quan trọng mang tính chất chiến lược: Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2050; và Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/2/2013 phê duyệt đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020.

Nội dung 3 văn bản này hầu như đã bao quát hết nội hàm, ý nghĩa, mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, giải pháp, cách thức thực hiện… Đây là cơ sở pháp lý để thúc đẩy tăng trưởng xanh ở nước ta.

Trong quyết định số 1393/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, đã chỉ rõ quan điểm chiến lược “Tăng trưởng xanh là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các bộ, ngành, địa phương, các DN và tổ chức xã hội” “Tăng trưởng xanh phải do con người và vì con người, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân”.

Còn theo nhận định của Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), trong những năm qua, đô thị Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ. Hệ thống đô thị đã và đang mở rộng với 766 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 33%.

Nhiều khu vực đô thị được xây dựng khang trang, đồng bộ ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Diện mạo đô thị đã có nhiều thay đổi. Đô thị đã khẳng định vai trò là động lực phát triển kinh tế, là hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở mỗi địa phương, mỗi vùng và cả nước.

Bên cạnh đó, các đô thị Việt Nam cũng đang đứng trước những thách thức to lớn: Chất lượng đô thị chưa tăng kịp với số lượng, nhu cầu tiêu thụ về năng lượng và tài nguyên cũng như lượng phát thải khí nhà kính tăng nhanh, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp…

Ban Tổ chức nhận định: Việc phát động chủ đề “Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh” cho Ngày Đô thị Việt Nam năm 2013 nhằm mục đích kêu gọi các đô thị trên toàn quốc hưởng ứng và có các kế hoạch hành động cụ thể triển khai thực hiện chủ đề này trong năm 2014 và các năm tiếp theo, quan tâm đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tập trung triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách quan trọng về phát triển đô thị đã được Chính phủ đã ban hành như Nghị định về Quản lý Đầu tư Phát triển Đô thị, Chương trình phát triển, nâng cấp đô thị quốc gia, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh…; kế thừa những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được trong quá trình phát triển đồng thời tiếp thu những tiến bộ và kinh nghiệm thành công của thế giới để chuyển đổi tư duy, từng bước xây dựng thế chủ động để phát triển bền vững các đô thị.

Ngoài ra, một trong ba nhiệm vụ chiến lược mà Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã đề ra là cần thiết phải “Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững”.

Chính vì vậy, phát triển đô thị bền vững, tạo lập thói quen tiêu dùng xanh, duy trì lối sống thân thiện với môi trường là những giải pháp cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Có nhiều giải pháp để giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng, tài nguyên và lượng phát thải, trong đó thay đổi lối sống của người dân đô thị đóng vai trò quan trọng.

Hưởng ứng Ngày đô thị Việt nam hướng tới Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, mỗi người dân đô thị chúng ta cần bắt đầu thực hiện Xanh hóa lối sống, thể hiện bằng việc tạo lập thói quen tiêu dùng bền vững./.

(Báo Xây dựng)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo