Ashui.com

Wednesday
Jun 19th
Home Tin tức Việt Nam TPHCM đề xuất cơ chế, chính sách cho thành phố Thủ Đức

TPHCM đề xuất cơ chế, chính sách cho thành phố Thủ Đức

Viết email In

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Trung ương đề xuất 5 nội dung về cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền và tổ chức bộ máy hành chính thành phố Thủ Đức.

Theo Cổng thông tin UBND TPHCM, UBND thành phố vừa gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về cơ chế, chính sách thí điểm tạo động lực phát triển TPHCM.

Theo đó, TPHCM đề xuất 5 nội dung nhằm giúp thành phố Thủ Đức phát triển đúng định hướng là cực tăng trưởng mới của địa phương.


Thành phố Thủ Đức cần cơ chế, chính sách thí điểm để tạo động lực phát triển cho TPHCM. (Ảnh: TL)

TPHCM đề xuất HĐND, UBND, Chủ tịch UBND TPHCM quyết định giao một số chức năng nhiệm vụ thuộc thẩm quyền cho HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức trong các lĩnh vực quản lý đầu tư; tài chính ngân sách; quản lý kinh tế; quản lý đô thị và tài nguyên môi trường; quản lý văn hóa xã hội; tổ chức, bộ máy quản lý hành chính của chính quyền đô thị và cán bộ, công chức, viên chức.

Mục tiêu của nội dung này là tạo điều kiện cho thành phố Thủ Đức chủ động trong giải quyết các thủ tục hành chính, các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TPHCM.

Cơ chế này còn tạo ra sự chủ động trong quản lý điều hành, hỗ trợ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của UBND thành phố Thủ Đức dưới sự giám sát của HĐND thành phố Thủ Đức.

HĐND TPHCM quyết định giao một số chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành thuộc UBND TPHCM cho UBND, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức thuộc phạm vi địa bàn thành phố Thủ Đức quản lý.

Theo đó, trong phạm vi các nội dung quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền, UBND, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức được ủy quyền cho thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, chủ tịch UBND các phường một số nhiệm vụ, quyền hạn, trừ những nội dung đã được TPHCM ủy quyền.

Đề xuất này sẽ giúp Thủ Đức chủ động trong công tác quản lý tài chính, ngân sách để có nguồn lực tài chính dồi dào thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, an sinh xã hội, tạo nền móng cơ sở hạ tầng vững vàng và hiện đại cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố về y tế, giáo dục…

HĐND TPHCM quyết định tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban chuyên môn trực thuộc thành phố Thủ Đức, cơ cấu số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại các phường dựa trên hoạt động kinh tế, quy mô dân số và đặc điểm của thành phố Thủ Đức.

Theo Cổng thông tin UBND TPHCM, hiện thành phố Thủ Đức đã hình thành một bộ máy quản lý hành chính nhà nước thống nhất, đồng bộ và được TPHCM chủ trương phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ phù hợp với đặc điểm tình hình, khả năng, thế mạnh của địa phương.

Tuy nhiên, trong nhiều lĩnh vực thành phố Thủ Đức vẫn chỉ có thẩm quyền tương đương cấp quận, huyện nên vẫn chưa chủ động hoàn toàn trong việc giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền của cấp quận, huyện.

UBND TPHCM cho rằng cơ chế này giúp Thủ Đức chủ động trong quyết định số lượng, cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố sẽ tác động tích cực đến phát triển kinh tế của thành phố Thủ Đức.

HĐND thành phố Thủ Đức được quyết định thành lập Ban đô thị thuộc HĐND thành phố Thủ Đức; HĐND thành phố Thủ Đức có 2 phó chủ tịch HĐND và có không quá 8 đại biểu chuyên trách.

TPHCM cũng cho rằng cơ chế này để thực hiện công tác giám sát về lĩnh vực đô thị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chất vấn, phản biện chuyên sâu về các vấn đề khó khăn, bức xúc của cử tri, kịp thời báo cáo HĐND thành phố Thủ Đức xử lý, từ đó nâng cao vai trò, vị thế của HĐND thành phố này.

UBND thành phố Thủ Đức có không quá 4 phó chủ tịch UBND; các đơn vị ngành dọc trên địa bàn thành phố Thủ Đức; các đơn vị thuộc và trực thuộc UBND thành phố Thủ Đức có không quá 4 cấp phó của người đứng đầu. Chế độ công tác, phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo được quy định phù hợp với yêu cầu, tính chất và quy mô công việc.

UBND thành phố Thủ Đức được thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất, Thanh tra xây dựng và Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Đức.

TPHCM nhận định chính sách trên cho phép tăng số lượng biên chế cấp phó của UBND thành phố Thủ Đức và cấp phòng ban nhằm đáp ứng khối lượng công việc của thành phố trong thành phố trực thuộc Trung ương đầu tiên trong cả nước.

Thái Huy

(KTSG Online)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo