Ashui.com

Tuesday
Jun 18th
Home Ấn phẩm E-book (VEEBW 2021) Công Trình Và Thành Phố 0 Carbon - Con Đường Net-Zero

(VEEBW 2021) Công Trình Và Thành Phố 0 Carbon - Con Đường Net-Zero

Viết email In

Được sự hỗ trợ của Viện FES, Kỷ yếu Hội thảo “Công trình và Thành phố 0 Carbon. Con đường Net-Zero” trong khuôn khổ Tuần lễ Công trình Hiệu quả Năng lượng Việt Nam - VEEBW 2021 chính thức được công bố.

Ấn phẩm được viết bởi chính diễn giả chuyên gia tại Hội thảo Khai mạc “Công trình và Thành phố 0 Carbon. Con đường Net-Zero” trong khuôn khổ Tuần lễ Công trình Hiệu quả Năng lượng Việt Nam. Các bài viết mang đến những phân tích chuyên sâu về chủ đề “Công trình và thành phố 0 Carbon” được khai thác trên các khía cạnh quy hoạch, thiết kế, xây dựng, vật liệu hay công nghệ kỹ thuật. [Download]