Ashui.com

Thursday
Aug 11th
Home Ấn phẩm E-book Hà Nội 2050 / Matteo Aimini

Hà Nội 2050 / Matteo Aimini

Viết email In

Cuốn sách "Hà Nội 2050 - Những câu chuyện về một thành phố châu Á" (bản dịch tiếng Việt)
Tác giả: Aimini, M. (2017)
Nhà xuất bản: Alphabooks, NXB Hồng Đức
Vol.1, 1-380
ISBN: 978-604-955-958-7