Ashui.com

Thursday
Aug 11th
Home Ấn phẩm E-book Cuộc sống giữa những công trình kiến trúc (Life Between Buildings) / Jan Gehl

Cuộc sống giữa những công trình kiến trúc (Life Between Buildings) / Jan Gehl

Viết email In

Cuốn sách “Cuộc sống giữa những công trình kiến trúc” (tên tiếng Anh: Life Between Buildings)
Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội (2009)
Tác giả: Jan Gehl
Người dịch: KTS. Lê Phục Quốc (từ bản tiếng Anh của Jo Koch)

Quyển sách dày 205 trang, chia làm 04 chương:
- Chương I: Cuộc sống giữa những công trình kiến trúc
- Chương II: Những điều kiện tiên quyết của quy hoạch
- Chương III: Tập hợp hay phân tán, Quy hoạch thành phố và quy hoạch điểm
- Chương IV: Không gian đi dạo, Chỗ ở lại, Quy hoạch chi tiết