Ashui.com

Sunday
Apr 14th
Home Chuyên mục Quy hoạch đô thị Nhân lực - yếu tố then chốt quyết định chất lượng quy hoạch

Nhân lực - yếu tố then chốt quyết định chất lượng quy hoạch

Viết email In

Trong những năm qua, công tác lập quy hoạch xây dựng; quản lý, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đã được tập trung thực hiện, đem lại chuyển biến tích cực. Để tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch thì yếu tố “con người” là khâu then chốt! 

So với năm 2010 đến nay, tỷ lệ lập quy hoạch chung đô thị đạt 100%, tăng 7% so với; quy hoạch phân khu đạt khoảng 72%, tăng 27%; quy hoạch chi tiết đạt khoảng 33%, tăng 13%; quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 98,2%, tăng 71,8%. Những con số nêu trên là minh chứng khẳng định trong những năm qua, công tác lập quy hoạch xây dựng; quản lý, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đã được tập trung thực hiện, đem lại nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng.  


(ảnh minh họa) 

Bộ Xây dựng thường xuyên chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; chủ trì, phối hợp với các địa phương, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trên phạm vi cả nước; tích cực lập, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đồ án quy hoạch quan trọng theo phân cấp. Đến nay, công tác quy hoạch được các địa phương quan tâm, các đồ án quy hoạch thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn dài hạn, tỷ lệ phủ kín quy hoạch tăng lên đáng kể, chất lượng đồ án quy hoạch từng bước được cải thiện. 

Công tác quản lý, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP có chuyển biến tích cực. Các địa phương đã và đang tiến hành lập chương trình phát triển đô thị, lập và phê duyệt khu vực phát triển đô thị, tổ chức mô hình Ban quản lý khu vực phát triển đô thị; rà soát, phân loại, điều chỉnh các dự án đầu tư phát triển đô thị; tăng cường kiểm soát các dự án từ khâu quy hoạch, chấp thuận đầu tư cho đến kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Các chương trình đề án cấp quốc gia về phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật được tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chất lượng nhân lực là khâu then chốt nhất quyết định chất lượng quy hoạch, từ lập quy hoạch cho đến triển khai thực hiện xây dựng theo quy hoạch. Vấn đề tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu nhất trong các đồ án quy hoạch. Vì vậy, việc xác định rõ nguồn lực con người, nguồn lực đầu tư cũng như lộ trình thực hiện thì sản phẩm quy hoạch mới đi vào cuộc sống.

Phải nâng cao năng lực lập và thực hiện các quy hoạch cho các đơn vị tư vấn, quy hoạch để cho ra đời những “sản phẩm” quy hoạch có nội dung khả thi, tầm nhìn dài hạn, hiệu quả thiết thực nhiều mặt. 

Trong năm 2015, Bộ Xây dựng đã thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt 11 đồ án quy hoạch xây dựng. Nếu tính trong giai đoạn 2011 - 2015, Bộ đã tổ chức lập, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 44 đồ án quy hoạch (gồm 04 quy hoạch xây dựng vùng, 15 quy hoạch chung khu kinh tế, 17 quy hoạch chung đô thị, 08 quy hoạch chung khu chức năng đặc thù); gần đây, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2030; đang tổ chức thẩm định 03 đồ án quy hoạch. Cả nước có 15 vùng liên tỉnh, 15 khu kinh tế ven biển, 13 khu kinh tế cửa khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng; 60/63 địa phương đã tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh. 

Vũ Huyền 
(Báo Xây dựng)  


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo