Ashui.com

Thursday
Jun 20th
Home Tương tác Q&A Có được điều chỉnh thiết kế dự án phát triển đô thị?

Có được điều chỉnh thiết kế dự án phát triển đô thị?

Viết email In

Nhà đầu tư muốn thay đổi, điều chỉnh phương án thiết kế khác với các nội dung của đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nhà đầu tư cần liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về quy hoạch xây dựng tại địa phương để được xem xét, điều chỉnh theo quy định.


(Ảnh minh họa)

Công ty ông Đoàn Thế Hợp (Hà Nội) là nhà đầu tư được giao thực hiện dự án phát triển đô thị. Theo hồ sơ thiết kế mẫu nhà (liền kề) kèm theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, kết cấu nhà mẫu được thể hiện theo kết cấu độc lập (không chung bộ phận kết cấu: Móng, cột, tường, sàn, mái).

Khi triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, công ty ông Hợp áp dụng quy định tại Mục 4.6 tiêu chuẩn TCVN-9411 Nhà ở liền kề - tiêu chuẩn thiết kế.

Nội dung áp dụng: Các căn nhà ở liền kề có chung bộ phận kết cấu (móng, cột, tường, sàn, mái hoặc các kết cấu giáp lai khác của hai nhà liền kề).

Các thông số liên quan đến trật tự xây dựng: Kiến trúc mặt ngoài, chiều cao tầng, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng tuân thủ đúng theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Ông Hợp hỏi, việc triển khai thực hiện dự án điều chỉnh giải pháp kết cấu có đúng quy hoạch không? Nội dung đó có được phép thực hiện không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng quy định:

"Các khu vực trong phạm vi phát triển đô thị thuộc đối tượng phải lập quy hoạch chi tiết khi thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị thì phải lập quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu (đối với trường hợp quy định phải lập quy hoạch phân khu), làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và triển khai các công việc khác theo quy định của pháp luật liên quan".

Theo đó, dự án được lập phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng để làm cơ sở đánh giá sự phù hợp theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

Trường hợp nhà đầu tư muốn thay đổi, điều chỉnh phương án thiết kế khác với các nội dung của đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nhà đầu tư cần liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về quy hoạch xây dựng tại địa phương để được xem xét, điều chỉnh theo quy định.

Việc áp dụng TCVN 9411:2012 (tiêu chuẩn về nhà ở liên kế) cũng như áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dụng khác cho dự án cần tuân thủ quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Khải An

(Tạp chí Xây dựng)

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
 
Hiện có 2547 khách Trực tuyến

Quảng cáo