Ashui.com

Saturday
Apr 13th
Home Tương tác Q&A Thế nào là khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan?

Thế nào là khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan?

Viết email In

Việc xác định các khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan được quy định tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.  


(Ảnh minh họa: Internet)

Theo phản ánh của ông Trần Việt Hưng (Tuyên Quang), Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP) quy định:

“2. Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại khu vực không nằm trong địa bàn các phường của các đô thị loại đặc biệt và đô thị loại I trực thuộc Trung ương; khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị.

3. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện các dự án đầu tư”.

Tuy nhiên hiện tại chưa có quy định hoặc tiêu chí xác định các “khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan” hoặc quy định thế nào là “tuyến đường cấp khu vực trở lên” do đó địa phương rất khó xác định.

Mặt khác, quy định “trước khi tổ chức thực hiện các dự án đầu tư” được hiểu là khi nào? Trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư hay trước khi thực hiện dự án đầu tư theo Điều 50 Luật Xây dựng? Với mỗi dự án UBND tỉnh phải ban hành 1 quyết định quy định khu vực được phép phân lô, bán nền hay ban hành chung cho cả tỉnh?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Về xác định các “khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan” và xác định “tuyến đường cấp khu vực trở lên": Quy định về đường đô thị trong đó bao gồm đường trục chính đô thị, đường chính đô thị, đường liên khu vực, đường chính khu vực và đường khu vực... được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD "Các công trình hạ tầng kỹ thuật. Công trình giao thông" ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 1/2/2016 của Bộ Xây dựng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng.

Việc xác định các khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan được quy định tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, định hướng phát triển không gian đô thị trong các đồ án quy hoạch chung đô thị cần xác định và đề xuất tổ chức không gian, kiến trúc cho các vùng kiến trúc, cảnh quan, các trục không gian chính, quảng trường, cửa ngõ đô thị, điểm nhấn đô thị; xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu chức năng, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn, khu trung tâm, khu bảo tồn (nếu có) đối với quy hoạch phân khu.

Do đó, ông Trần Việt Hưng có thể nghiên cứu các quy định của pháp luật nêu trên để áp dụng thực hiện.

Về ý kiến “công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện các dự án đầu tư”, Bộ Xây dựng tiếp thu và sẽ tham mưu Chính phủ.

Về ý kiến “ban hành 1 quyết định quy định khu vực được phép phân lô bán, nền hay ban hành chung cho cả tỉnh”, văn bản quy phạm pháp luật không quy định vấn đề này.

(Báo Xây dựng)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
 
Hiện có 1649 khách Trực tuyến

Quảng cáo