Ashui.com

Sunday
Apr 21st
Home Tương tác Q&A Lập đồ án quy hoạch phân khu có cần lấy ý kiến của Bộ?

Lập đồ án quy hoạch phân khu có cần lấy ý kiến của Bộ?

Viết email In

Ông Võ Văn Tư (Đồng Nai) có câu hỏi gửi Bộ Xây dựng liên quan tới vấn đề lập đồ án quy hoạch phân khu có cần lấy ý kiến của Bộ.

Nội dung câu hỏi như sau: Theo Khoản 4, Điều 7, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị quy định: “Đối với những đồ án quy hoạch có quy mô dân số tương đương với đô thị loại IV trở lên tại các đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, các đô thị có quy mô được xác định trong đồ án quy hoạch chung được phê duyệt tương đương với đô thị loại I, UBND cấp tỉnh lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồ án”.

Tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định 11/2013/NĐ-CP giải thích từ ngữ: “Khu vực cải tạo đô thị là khu vực phát triển được đầu tư xây dựng nhằm năng cao chất lượng đô thị hiện có nhưng không làm thay đổi cơ bản cấu trúc đô thị”.


(Ảnh minh họa /Nguồn: Báo Đồng Nai)

Tình hình thực tế về thành phố Biên Hòa: Thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai vào năm 2015. Thành phố được lập điều chỉnh quy hoạch chung vào năm 2014.

Hiện nay thành phố Biên Hòa đang triển khai lập quy hoạch phân khu (tất cả các đồ án quy hoạch phân khu cho 30 phường xã thuộc thành phố) theo điều chỉnh quy hoạch chung vào năm 2014. Trong đó có 7 đồ án quy hoạch phân khu (lập mới) và các đồ án quy hoạch phân khu còn lại thuộc khu vực cải tạo đô thị.

Về các đồ án quy hoạch phân khu thuộc khu vực cải tạo đô thị, vào năm 2009, các khu vực này đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ ½.000 cho 25 phường xã được tỉnh phê duyệt. Nay đến thời kỳ lập quy hoạch phân khu cho khu vực cải tạo đô thị có quy mô dân số trên 50.000 dân cho một đồ án quy hoạch phân khu.

Ông Tư hỏi, căn cứ Điều 2 và Điều 7 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, thành phố Biên Hòa có các khu vực cải tạo đô thị (nêu trên) khi lập đồ án quy hoạch phân khu có quy mô dân số trên 50.000 người thì UBND tỉnh Đồng Nai có cần phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồ án không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, các đồ án quy hoạch phân khu được UBND cấp tỉnh lấy ý kiến Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt quy hoạch là căn cứ trên cơ sở quy mô, vị trí của khu vực lập quy hoạch; không phụ thuộc tính chất của khu vực phát triển đô thị được quy định tại Điều 2 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25/7/2014, tại thời điểm thành phố Biên Hòa là đô thị loại II. Hiện nay, thành phố Biên Hòa đã được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 2488/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, căn cứ quy mô khu vực lập quy hoạch phân khu được quy định tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt quy hoạch theo quy định.

Tuyết Hạnh

(Báo Xây dựng)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
 
Hiện có 1826 khách Trực tuyến

Quảng cáo