Ashui.com

Tuesday
Jun 18th
Home Tương tác Chuyên đề Nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội

Viết email In
 

Lời bình  

 
0 # Nguyễn Thanh Giang 08/09/2011 10:23
Nhà ở cho người thu nhập thấp là một bài toán "động" và dài hạn chứ không "tĩnh". Người thu nhập thấp hôm nay ngày mai có thể không thuộc nhóm thu nhập thấp nữa. Các thành viên của gia đình thu nhập thấp có thể sẽ chuyển sang nhóm có thu nhập cao hơn v.v... do vậy phải nghiên cứu vấn đề chuyển đổi và biến động.

Theo tôi các vấn đề đặt ra cho nhà cho người có thu nhập thấp cần phải bao gồm các vấn đề sau: Qui mô và mức độ tiện nghi của loại căn hộ này, hình thức người thu nhập thấp tiếp cận để mua loại nhà này, phương thức chuyển nhượng khi chủ sở hữu có nhu cầu chuyển nhượng.

Thứ nhất, về quy mô nên nhỏ nhưng có công trình phụ riêng biệt, các kiến trúc sư cần nghiên cứu đề xuất.

Thứ hai, trên cơ sở xác định thế nào là người có thu nhập thấp thì những người hiện tại thuộc nhóm này được phép nộp đơn xin vay tiền với lãi suất có hỗ trợ từ ngân sách để mua nhà và trả dần trong thời hạn là bao nhiêu năm tuỳ thuộc vào sự thoả thuận với ngân hàng, tuỳ thuộc vào khả năng của quỹ hỗ trợ.

Thứ ba, do được trợ cấp từ quỹ hỗ trợ nên chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng tự do mà khi không cần nữa sẽ phải chuyển nhượng cho những người có thu nhập thấp mới xuất hiện theo sự điều hành của nhà nước. Giá trị thu hồi được của chủ sở hữu khi nhượng nhà sẽ do cơ quan chuyên ngành đưa ra chính sách chung.

Trường hợp rủi ro nhất: Sau khi mua người mua đã nhận nhà mà không có khả năng chi trả thật sự thì ngân hàng cho vay có thể thu nhà còn nếu có cách nào khác thí dụ thu một phần hoặc như thế nào đó thì do chính sách cứu tế xã hội quyết định theo chính sách chung.

Đây là những suy nghĩ rất sơ lược của tôi, mong các nhà hoạch định chính sách suy nghĩ thêm.
Trả lời | Trả lời kèm trích dẫn | Trích dẫn
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo