Ashui.com

Tuesday
Jul 16th
Home Tin tức Việt Nam Lùi thời gian mở rộng 2 thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc

Lùi thời gian mở rộng 2 thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc

Viết email In

Việc sắp xếp, sáp nhập để mở rộng 2 thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc sẽ chuyển sang giai đoạn 2026 - 2030.

Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có nghị quyết về việc điều chỉnh mục tiêu sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn.

Theo đó, việc sắp xếp, sáp nhập để mở rộng 2 thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc sẽ chuyển sang giai đoạn 2026 - 2030.

Trước đó, nghị quyết đặt ra mục tiêu sắp xếp 2 đơn vị hành chính này trong giai đoạn 2023 - 2025.

Theo Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 24/5/2024 của Tỉnh ủy Lâm Đồng, trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh sẽ nhập đơn vị hành chính huyện Lạc Dương vào đơn vị hành chính thành phố Đà Lạt.

Điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã của huyện Bảo Lâm là: Lộc An, Lộc Nam, Tân Lạc, Lộc Thành và Lộc Tân vào thành phố Bảo Lộc.

Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị thành chính cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn, phù hợp với thực tiễn…

Trước đó ngày 25/9/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có kế hoạch về lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Cụ thể, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Lạc Dương là đơn vị hành chính nông thôn sẽ được nhập vào thành phố Đà Lạt là đơn vị hành chính đô thị; điều chỉnh diện tích tự nhiên, quy mô dân số 5 xã là: Lộc An, Lộc Thành, Lộc Nam, Tân Lạc và Lộc Tân của huyện Bảo Lâm nhập vào thành phố Bảo Lộc.

Theo lộ trình, năm 2024, Lâm Đồng sẽ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nêu trên; tiến hành sắp xếp, kiện toàn bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp trong giai đoạn này; tập trung giải quyết chế độ chính sách dôi dư tại các cơ quan, đơn vị; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, đơn vị.

Tỉnh Lâm Đồng sẽ hoàn thành thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của các cơ quan, đơn vị đã thay đổi địa giới, tên gọi.

Trong năm 2025, tỉnh sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; trong đó có các đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp.

Tuy nhiên đến ngày 14/5/2024, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2028/BXD-PTĐT nêu ý kiến, việc sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt sẽ ảnh hưởng đến các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị như phải hạ từ đô thị loại I trực thuộc tỉnh xuống đô thị loại II do giảm tiêu chí về mật độ dân số.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, đánh giá kỹ các phương án, phạm vi sắp xếp để hạn chế tối đa tác động chất lượng đô thị và các tác động bất lợi khác nếu phải hạ loại đô thị.

Theo Bộ Xây dựng, phương án sắp xếp, mở rộng thành phố Bảo Lộc phải đảm bảo toàn bộ diện tích đơn vị hành chính và các phường nội thị phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, theo phương án hiện tại của tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ số phường mới đạt 53% so với tổng số đơn vị hành chính trên địa bàn, chưa đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15, ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị". Do đó, tỉnh Lâm Đồng cần xây dựng lại phương án sắp xếp các đơn vị hành chính mới…/.

(Chinhphu.VN)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo