Ashui.com

Tuesday
Jun 18th
Home Chuyên mục Quy hoạch đô thị Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị và nông thôn phải đáp ứng điều kiện gì?

Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị và nông thôn phải đáp ứng điều kiện gì?

Viết email In

Tại dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Bộ Xây dựng đề xuất quy định điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị và nông thôn.

Dự thảo quy định, nhiệm vụ quy hoạch đô thị và nông thôn do cơ quan có trách nhiệm quy định tại Điều 16 Luật này tổ chức lập. Cơ quan có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch được thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực chuyên môn, phù hợp với yêu cầu để lập nhiệm vụ quy hoạch.


(Ảnh minh họa: V.T)

Đồ án quy hoạch phải do tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân, có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, phù hợp với công việc đảm nhận.

Cá nhân tham gia lập đồ án quy hoạch phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc hoặc chứng chỉ hoạt động xây dựng do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp và có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với công việc được đảm nhận.

Tổ chức tư vấn nước ngoài tham gia lập đồ án quy hoạch tại Việt Nam phải đăng ký hoạt động theo quy định pháp luật của Việt Nam; trường hợp không đăng ký hoạt động thì tổ chức tư vấn nước ngoài khi tham gia lập đồ án quy hoạch phải được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện, năng lực, trách nhiệm của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn; thẩm quyền, trình tự cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn lập đồ án quy hoạch; trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động lập quy hoạch.

Yêu cầu đối với quy hoạch đô thị và nông thôn

Cụ thể hóa quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; bảo đảm tính thống nhất với quy hoạch phát triển các ngành trong phạm vi lập quy hoạch; bảo đảm công khai, minh bạch và kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia, cộng đồng và cá nhân.

Dự báo bảo đảm cơ sở khoa học, đáp ứng yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển của đô thị, nông thôn, khu chức năng; tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch đô thị và nông thôn và quy chuẩn khác có liên quan.

Bảo vệ môi trường, phòng ngừa hiểm họa, rủi ro ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến cộng đồng, cải thiện cảnh quan, bảo tồn các di tích văn hóa, lịch sử, bảo vệ các công trình kiến trúc có giá trị và đặc trưng địa phương.

Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; không sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, hạn chế sử dụng đất nông nghiệp cho mục đích xây dựng; sử dụng tiết kiệm và hiệu quả đất xây dựng nhằm tạo ra nguồn lực phát triển, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Đồng bộ về không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm; phát triển hài hòa giữa các khu vực trong đô thị, nông thôn và khu chức năng.

Đáp ứng nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội gồm công trình y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, thương mại, công viên, cây xanh, mặt nước và các công trình phục vụ công cộng khác.

Đáp ứng nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, hạ tầng viễn thông thụ động và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; bảo đảm sự kết nối, thống nhất giữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch và với các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, quốc gia và quốc tế.

Khi lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn phải bảo đảm tính kế thừa các quy hoạch đã được phê duyệt, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các dự án đầu tư đang triển khai.

Khi lập, điều chỉnh quy hoạch để cải tạo, chỉnh trang hoặc tái thiết đô thị phải đánh giá đầy đủ về hiện trạng sử dụng đất, công trình hạ tầng xã hội, công trình hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm (nếu có), các yếu tố về văn hóa – xã hội và môi trường của khu vực lập quy hoạch để có giải pháp hợp lý nhằm khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đô thị, bảo đảm yêu cầu sử dụng về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; giữ gìn, phát huy được bản sắc, không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị.

Khi lập quy hoạch khu đô thị mới phải bảo đảm nguyên tắc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, gắn kết chặt chẽ giữa khu vực phát triển mới và đô thị hiện có; bảo đảm sự đồng bộ và hoàn thiện về hệ thống các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ của đô thị; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và gìn giữ bản sắc, đặc trưng của các khu vực.

(Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo đính kèm ở dưới.)

Tuệ Minh

(Báo Xây dựng)

Attachments:
Download this file (du_thao_2_luat_qh_dt0nt.pdf)du_thao_2_luat_qh_dt0nt.pdf[Dự thảo 2 (19/10/2023) Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn]456 Kb
Download this file (du_thao_to_trinh_cpluatdothint.pdf)du_thao_to_trinh_cpluatdothint.pdf[Dự thảo 2 (19/10/2023) Tờ trình Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn]586 Kb

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo