Ashui.com

Wednesday
Apr 24th
Home Tương tác Q&A Nhà thầu có được xem trước hồ sơ mời thầu?

Nhà thầu có được xem trước hồ sơ mời thầu?

Viết email In

Hỏi: Khi quyết định mua hồ sơ thầu, các nhà thầu muốn xem trước nội dung và các danh mục có trong hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu có được phép cho các nhà thầu xem trước hay không? 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau: 

Điểm a, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi hoặc cho các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. 

Đối với nhà thầu liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu. 

Theo đó, việc phát hành hồ sơ mời thầu được thực hiện theo quy định nêu trên, việc cho các nhà thầu xem trước hồ sơ mời thầu sau thời điểm phát hành không vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu. 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
 
Hiện có 1898 khách Trực tuyến

Quảng cáo