Ashui.com

Sunday
May 22nd
Home Downloads Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ Xây dựng
Details for Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ Xây dựng
PropertyValue
NameThông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ Xây dựng
DescriptionThông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.
FilesizeEmpty
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Created On: 11/25/2014 07:23
Hits2454 Hits
Homepage