Ashui.com

Tuesday
Nov 29th
Home Downloads Thông tư số 10/2012/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng
Details for Thông tư số 10/2012/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng
PropertyValue
NameThông tư số 10/2012/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng
DescriptionThông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.
FilesizeEmpty
Filetypedoc (Mime Type: application/msword)
Created On: 12/24/2012 12:54
Hits2507 Hits
Homepage