Ashui.com

Monday
Jul 04th
Home Downloads Nhiệm vụ thi tuyển ý tưởng quy hoạch phân khu Khu đại học Phố Hiến - tỉ lệ 1/2000
Details for Nhiệm vụ thi tuyển ý tưởng quy hoạch phân khu Khu đại học Phố Hiến - tỉ lệ 1/2000
PropertyValue
NameNhiệm vụ thi tuyển ý tưởng quy hoạch phân khu Khu đại học Phố Hiến - tỉ lệ 1/2000
DescriptionNguồn chủ đầu tư: Ban quản lý Khu đại học Phố Hiến
FilesizeEmpty
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Created On: 04/07/2011 22:05
Hits5035 Hits
Homepage