Ashui.com

Monday
Feb 26th
Home Downloads Danh mục 240 đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng được triển khai đợt 1 trên địa bàn TP Hà Nội
Details for Danh mục 240 đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng được triển khai đợt 1 trên địa bàn TP Hà Nội
PropertyValue
NameDanh mục 240 đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng được triển khai đợt 1 trên địa bàn TP Hà Nội
DescriptionBan hành kèm theo Văn bản số 9643/UBND-KH&ĐT ngày 06/10/2009 của UBND TP Hà Nội
FilesizeEmpty
Filetypexls (Mime Type: application/vnd.ms-excel)
Created On: 10/21/2009 10:44
Hits7966 Hits
Homepage