Ashui.com

Wednesday
Dec 08th
Home Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Nhu cầu, nhận thức của người dân
82  29.4%
Chính sách nhà nước
63  22.6%
Khái niệm, tiêu chí chưa rõ ràng
52  18.6%
Chi phí đầu tư cao
41  14.7%
Các nguyên nhân khác
37  13.3%

Số người tham gia bình chọn  :  279
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 09:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ tư, 01 Tháng 12 2021 14:33