Ashui.com

Tuesday
Jul 05th
Home Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Nhu cầu, nhận thức của người dân
83  29%
Chính sách nhà nước
64  22.4%
Khái niệm, tiêu chí chưa rõ ràng
55  19.2%
Chi phí đầu tư cao
42  14.7%
Các nguyên nhân khác
38  13.3%

Số người tham gia bình chọn  :  286
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 09:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ năm, 14 Tháng 4 2022 17:31