Ashui.com

Saturday
Dec 09th
Home Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Nhu cầu, nhận thức của người dân
92  29.1%
Chính sách nhà nước
71  22.5%
Khái niệm, tiêu chí chưa rõ ràng
61  19.3%
Chi phí đầu tư cao
48  15.2%
Các nguyên nhân khác
40  12.7%

Số người tham gia bình chọn  :  316
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 09:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ bảy, 02 Tháng 12 2023 05:53