Ashui.com

Tuesday
Jan 31st
Home Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Nhu cầu, nhận thức của người dân
85  28.5%
Chính sách nhà nước
68  22.8%
Khái niệm, tiêu chí chưa rõ ràng
59  19.8%
Chi phí đầu tư cao
43  14.4%
Các nguyên nhân khác
39  13.1%

Số người tham gia bình chọn  :  298
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 09:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ bảy, 28 Tháng 1 2023 21:02