Ashui.com

Tuesday
Aug 11th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Nhu cầu, nhận thức của người dân
71  29.7%
Chính sách nhà nước
53  22.2%
Khái niệm, tiêu chí chưa rõ ràng
43  18%
Các nguyên nhân khác
36  15.1%
Chi phí đầu tư cao
32  13.4%

Số người tham gia bình chọn  :  239
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 09:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 11 Tháng 8 2020 16:35