Ashui.com

Saturday
May 18th
Home Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?

Theo bạn, công trình xanh ở Việt Nam chưa phát triển vì nguyên nhân chính nào?
Nhu cầu, nhận thức của người dân
94  28.8%
Chính sách nhà nước
76  23.3%
Khái niệm, tiêu chí chưa rõ ràng
61  18.7%
Chi phí đầu tư cao
49  15%
Các nguyên nhân khác
42  12.9%

Số người tham gia bình chọn  :  326
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 09:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ hai, 25 Tháng 3 2024 08:20