Bộ Xây dựng trả lời về cách tính diện tích căn hộ của Tập đoàn Nam Cường

Thứ hai, 11 Tháng 11 2013 06:47 Tiền Phong
In

Công văn trả lời chính thức từ Thanh tra Bộ Xây dựng về cách tính diện tích căn hộ đối với các dự án do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư. 

Qua nghiên cứu Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Nhà ở; Thông tư số 16/2010/TT-BXD quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ-CP và Công văn số 124/QLN ngày 21/12/2010 của Cục Quản lý nhà – Bộ xây dựng về hướng dẫn cách tính diện tích căn hộ nhà chung cư. Ngày 07/11/2013, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có Công văn số 397/TTr-TH trả lời Công văn số 271/CV-NCHN ngày 05/11/2013 của Tập đoàn Nam Cường về cách tính diện tích căn hộ chung cư tại các dự án do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư. 

Công văn trả lời của Thanh tra Bộ Xây dựng cho rằng:

Thứ nhất: Đối với phương thức xác định kích thước từ tim tường thì diện tích sàn căn hộ không phải trừ diện tích thuộc sở hữu chung.

Thứ hai: Trong Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội với các hộ dân, Công ty đã cung cấp rõ ràng, minh bạch thông tin về giá bán nhà dựa trên các tính diện tích nào (diện tích nhà tính theo tim tường quy định trong Phụ lục Hợp đồng) để người mua biết rõ trước khi thanh toán và nhận nhà vào ở. Hai bên cùng ký hợp đồng mua bán và thống nhất các chi tiết kỹ thuật và đặc điểm của căn hộ, sơ đồ mặt bằng căn hộ được liệt kê cụ thể tại Phụ lục đính kèm hợp đồng và diện tích văn hộ được tính theo tim tường (diện tích sàn căn hộ không phải trừ diện tích thuộc sở hữu chung như cột, tường chịu lực).

Thứ ba: Hợp đồng được ký kết giữa Tập đoàn Nam Cường và khách hàng dựa trên cơ sở tự nguyện, tự thoả thuận giữa hai bên. Chính vì vậy, việc Tập đoàn Nam Cường tính diện tích căn hộ chung cư theo tim tường là không trái với các quy định của pháp luật về nhà ở. Bởi vì, về nguyên tắc thì toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng công trình nhà chung cư bao gồm phần móng, khung, cột, tường chịu lực, phần căn hộ, hàng lang, cầu thang… cả phần sở hữu riêng của căn hộ và phần sở hữu chung đều được tính vào giá bán các căn hộ./. 

(Tiền Phong) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: