Ashui.com

Thursday
Aug 11th
Home UN-Habitat Vietnam Housing Sector Profile / Hồ sơ Nhà ở Việt Nam

Vietnam Housing Sector Profile / Hồ sơ Nhà ở Việt Nam

Viết email In

Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) xin trân trọng gửi tới qúy vị báo cáo Hồ sơ Nhà ở Việt Nam. Báo cáo này nằm trong chuỗi hồ sơ nhà ở tại một số nước đang phát triển thuộc chương trình Chỗ ở Phù hợp cho Tất cả mọi người của UN-Habitat toàn cầu. Báo cáo do Văn phòng UN-Habitat tại Việt Nam biên soạn theo khuôn khổ dự án Hỗ trợ Chính sách Nhà ở Thu nhập thấp tại Việt Nam, được thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Một Kế hoạch chung (One Plan Fund). Báo cáo này là một trong những tài liệu quan trọng được sử dụng trong đối thoại chính sách về Quyền có Chỗ ở Phù hợp: Vai trò của Cộng đồng Đô thị trong Tiến trình Phát triển Nhà ở do Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường Quốc hội, UN-Habitat, Hiệp hội Các Đô thị Việt Nam (ACVN), Liên minh Châu Á về Quyền Nhà ở (ACHR), Liên minh Các Thành phố (CA) đồng tổ chức vào ngày 13 tháng 5 năm 2014.

Hồ sơ Nhà ở Việt Nam chủ yếu áp dụng cho các khu vực đô thị. Báo cáo thực hiện phân tích toàn diện về lĩnh vực nhà ở nhằm làm sáng tỏ các khía cạnh khác nhau của hệ thống cung ứng nhà ở trong nước, bao gồm cả những vướng mắc và trở ngại khác trong quá trình đạt được mục tiêu chỗ ở phù hợp cho tất cả mọi người. Báo cáo này cung cấp các kiến thức về nhiều mặt của lĩnh vực nhà ở nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam, Bộ Xây dựng, chính quyền địa phương và trung ương trong việc đề ra các phản hồi chính sách phù hợp và khuyến nghị nhằm cải thiện việc cung ứng nhà ở tại Việt Nam. Là một phần của các nỗ lực này, khung chính sách khái niệm của UN-Habitat về nhà ở nhấn mạnh các chiến lược tạo điều kiện nhằm kích thích sản xuất chỗ ở phù hợp.

Báo cáo này bao gồm các chủ đề sau đây:
• Các chính sách và khung pháp lý về nhà ở
• Các bên liên quan trong tiến trình phát triển nhà ở
• Tình hình cung ứng nhà ở
• Nhu cầu nhà ở và khả năng chi trả
• Hệ thống cung ứng đất đô thị
• Tài chính nhà ở
• Cơ sở hạ tầng đô thị cơ bản
• Ngành công nghiệp xây dựng và vật liệu xây dựng
• Thị trường nhà ở

Bản báo cáo dự thảo đã nhận được đóng góp giá trị từ các chuyên gia trong lĩnh vực nhà ở của Ban Chỉ đạo Trung ương về Chính sách Nhà ở và Thị trường Bất động sản, cán bộ của Cục Quản lý Nhà ở và Thị trường Bất động sản, và rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nhà ở khác làm việc tại các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân. Báo cáo cũng đóng góp hình thành Chiến lược Phát triển Nhà ở Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030, được Chính phủ Việt Nam phê duyệt năm 2011. Hồ sơ Nhà ở Việt Nam sử dụng thông tin từ các nguồn thứ cấp, chủ yếu do các cơ quan Chính phủ Việt Nam ban hành hoặc các nguồn trực tuyến. Ngoài ra, báo cáo còn tham khảo ấn phẩm của các nhà tài trợ cũng như viện nghiên cứu đề cập đến khía cạnh nhà ở và phát triển đô thị tại Việt Nam.
Chúng tôi hy vọng rằng báo cáo này sẽ giúp ích trong công tác nghiên cứu cũng đóng góp cho việc hình thành những chính sách phù hợp phát triển lĩnh vực nhà ở tại Việt Nam. 

TS Nguyễn QuangGiám đốc UN-Habitat Việt Nam

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác