Ashui.com

Saturday
May 28th
Home Tương tác Phản biện Chiến lược và chính sách quản lý tài nguyên nước tại VN

Chiến lược và chính sách quản lý tài nguyên nước tại VN

Viết email In

Nguồn tài nguyên nước phân bố không đều cùng hạn chế về nguồn lực trong việc xây dựng những công trình điều tiết dòng chảy là những thánh thức lớn đối với công tác quản lý tài nguyên nước của Việt Nam.

Việt Nam được xếp là quốc gia có nguồn tài nguyên nước trung bình trên thế giới, mức bình quân đầu người khoảng 11.000 m3/năm.

Hiện nay, tình trạng khai thác nước thiếu qui hoạch, lãng phí và gây ô nhiễm nguồn nước đang là những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong công tác quản lí tài nguyên nước.


Tiến sĩ Nguyễn Thái Lai, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường, Thành viên Hội đồng Quốc gia về Tài nguyên nước. (Ảnh: Tuấn Linh)

Quản lý bền vững tài nguyên nước là một trong những trọng tâm được Đảng và Chính phủ Việt Nam quan tâm ưu tiên đầu tư.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang đề xuất với Chính phủ một số nhóm giải pháp cơ bản sau đây:

  1. Sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên nước.
  2. Bảo vệ và phát triển nguồn nước bằng nhiều biện pháp.
  3. Huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng.
  4. Tăng cường sự hợp tác quốc tế nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực.
  5. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lí nhà nước về tài nguyên nước.

Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Tài nguyên nước, Chính phủ đã thành lập Hội đồng Quốc gia về tài nguyên nước. Hội đồng Quốc gia về tài nguyên nước có trách nhiệm tư vấn cho Chính phủ về các vấn đề quan trọng liên quan tới tài nguyên nước, bao gồm chính sách và chiến lược, quy hoạch các lưu vực sông lớn, quy hoạch chuyển nước giữa các lưu vực sông, các dự án bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước, hợp tác quốc tế, giải quyết tranh chấp và trao đổi thông tin.

Trong thời gian qua Hội đồng đã có những chỉ đạo quan trọng trong việc thúc đẩy quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam như xây dựng cơ chế trao đổi, chia sẻ dữ liệu, thông tin tài nguyên nước, xây dựng Chiến lược Quốc gia về tài nguyên nước, Nghị định của Chính phủ về quản lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, Nghị định của Chính phủ về quản lí lưu vực sông…

TS. Nguyễn Thái Lai - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường

Tiến sĩ Nguyễn Thái Lai là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên Hội đồng quốc gia về Tài nguyên nước.

Ông tốt nghiệp cử nhân ngành cơ học chất lỏng tại Liên Xô năm 1978 và thạc sỹ Thủy Lợi ở Australia năm 1990.

Năm 1999, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ thủy văn lục địa và nguồn nước tại Đại học Thủy Lợi Việt Nam.

Trước khi giữ chức vụ hiện tại, ông có nhiều năm công tác trên cương vị là chuyên gia và cán bộ quản lý cấp cao về tài nguyên nước của Chính phủ Việt Nam. 

>> Hội thảo "Tài nguyên nước và sự phát triển bền vững" 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo