Ashui.com

Monday
Aug 08th
Home Tương tác Nhìn ra thế giới Những thành phố có chênh lệch giá nhà/thu nhập cao nhất thế giới

Những thành phố có chênh lệch giá nhà/thu nhập cao nhất thế giới

Viết email In

Dựa trên dữ liệu từ hãng nghiên cứu Demographia, báo Huffington Post điểm 15 thành phố có chênh lệch giữa giá nhà với thu nhập cao nhất thế giới...  

1. Hong Kong, Trung Quốc 

Giá nhà trung bình: 3,81 triệu USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 282.000 USD 

2. Vancouver, Canada 

Giá nhà trung bình: 621.300 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 65.200 USD 

3. Honolulu, Mỹ 

Giá nhà trung bình: 627.200 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 67.200 USD

4. Bournemouth và Dorsett, Anh 

Giá nhà trung bình: 215.500 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 24.900 USD 

5. Port Macquarie, Australia 

Giá nhà trung bình: 387.200 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 44.800 USD 

6. Sydney, Australia 

Giá nhà trung bình: 642.700 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 77.400 USD

7. Santa Cruz, Mỹ 

Giá nhà trung bình: 523.300 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 63.600 USD 

8. Sunshine Coast, Australia 

Giá nhà trung bình: 430.000 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 53.900 USD 

9. Coff's Harbor, Australia 

Giá nhà trung bình: 383.600 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 48.100 USD 

10. Santa Barbara, Mỹ 

Giá nhà trung bình: 485.600 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 61.500 USD 

11. San Jose, Mỹ 

Giá nhà trung bình: 673.000 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 85.400 USD 

12. San Francisco và Oakland, Mỹ 

Giá nhà trung bình: 568.000 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 73.200 USD 

13. London, Anh 

Giá nhà trung bình: 310.000 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 39.600 USD 

An Huy 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo