Ashui.com

Tuesday
Jan 25th
Home Tin tức Việt Nam Đà Nẵng phấn đấu xây 15.000 căn hộ cho người thu nhập thấp

Đà Nẵng phấn đấu xây 15.000 căn hộ cho người thu nhập thấp

Viết email In

Bộ Xây dựng và UBND thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Cụ thể, phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 đạt mức 25m2 sàn/người; trong đó nhà ở đô thị bình quân đạt 29m2 sàn/người, nhà ở nông thôn bình quân đạt từ 22m2 sàn/người, phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10m2 sàn/người. 


Lễ ký kết chương trình phối hợp hành động triển khai chiến lược phát triển nhà ở quốc gia 

Trong giai đoạn 2013 - 2017: Phấn đấu xây dựng 400.000m2 sàn, đáp ứng khoảng 70% công nhân tại các khu công nghiệp có nhu cầu được thuê nhà ở; xây dựng 200.000m2 sàn Ký túc xá để bố trí cho sinh viên, học sinh thuộc các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố thuê chỗ ở; xây dựng 855.000m2 sàn, đáp ứng 15.000 căn hộ cho người thu nhập thấp có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở.

Nội dung phối hợp: Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhà ở cho các đối tượng chính sách người có công với cách mạng; lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức, nhân sĩ, trí thức; các đối tượng chính sách đặc biệt khó khăn và cơ chế, chính sách cải tạo nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp áp dụng trên địa bàn Thành phố.

Hỗ trợ đẩy nhanh việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên cơ sở quy hoạch chung đô thị, quy hoạch nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp nghiên cứu xây dựng hoàn thiện mô hình, hoạt động của Quỹ tiết kiệm và phát triển nhà ở trên cơ sở bổ sung chức năng cho Quỹ phát triển nhà ở thành phố. 

Phối hợp chỉ đạo, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện cho các Tổng công ty nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng và UBND Thành phố tham gia thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển nhà ở xã hội; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đăng ký tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, nhà ở cho sinh viên và thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn. 

Linh Vân 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo