Ashui.com

Monday
Aug 08th
Home Tin tức Việt Nam Trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch vùng Thủ đô trong năm 2012

Trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch vùng Thủ đô trong năm 2012

Viết email In

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội sớm trình phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô trong năm 2012.
 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng lần này cần cập nhập đầy đủ nội dung quy hoạch xây dựng của các địa phương trong Vùng đã được phê duyệt, đồng thời đáp ứng yêu cầu liên kết hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng. Trong đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô cần đề xuất mô hình quản lý vùng đáp ứng yêu cầu quản lý quy hoạch xây dựng có hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật.
 
Về việc Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát để thống nhất giải quyết các tồn tại về mặt kỹ thuật của hồ sơ bản vẽ đồ án Quy hoạch chung để bàn giao đầy đủ, đúng quy định, triển khai các bước quy hoạch tiếp theo; thống nhất nội dung Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
 
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng phải kiểm tra, giám sát và phối hợp với UBND TP Hà Nội trong việc tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực quan trọng, bảo đảm mục tiêu của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.
 
Linh Vân

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo