Thành lập quỹ phát triển đất thành phố Hà Nội

Thứ sáu, 14 Tháng 10 2011 06:25 TTXVN, Vietnam+
In

Ngày 13/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố thành lập Quỹ Phát triển đất.

Theo ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất thành phố, hiện mỗi năm Hà Nội cần khoảng 8.000-9.000 tỷ đồng cho việc phát triển quỹ đất, phục vụ xây dựng các công trình kinh tế-xã hội.

Với việc ra đời Quỹ Phát triển đất, thành phố đặt mục tiêu giải quyết tốt những tồn tại trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.


(ảnh: VuTuantv)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, Quỹ Phát triển đất thành phố ra đời trong bối cảnh thuận lợi về mặt thể chế chính sách quản lý đất đai cũng như chủ chương chính sách xung quanh vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng. Từ những thuận lợi đó, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Hội đồng Quỹ cần tranh thủ, tập trung, sáng tạo, tận dụng, huy động nguồn lực, nguồn vốn ngay từ ban đầu.

Tại buổi ra mắt Quỹ phát triển đất, ông Thảo cũng cho biết, thành phố đã giao Sở Tài chính bố trí 1.000 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tạo nguồn vốn ban đầu cho Quỹ này.

Hàng năm quỹ sẽ được bổ sung tương ứng bằng 30% so với tổng nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện các nhiệm vụ về giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch nhằm tạo điều kiện cho thành phố chủ động trong việc giao nhà, đất tái định cư.

Quỹ Phát triển đất thành phố Hà Nội là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, có chức năng nhận nguồn vốn từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất cho thành phố.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí sinh hoạt trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận. Sau khi tiếp nhận nguồn vốn, quỹ có nhiệm vụ ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thành phố thu hồi đất; tạo và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, quỹ cũng sẽ tham gia nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực đã có quy hoạch phải thu hồi mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng trước khi nhà nước thu hồi đất; ứng vốn cho các tổ chức liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho các đối tượng bị thu hồi đất./.

Minh Nghĩa


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: