Ashui.com

Friday
Aug 19th
Home Tin tức Việt Nam Cần 50 tỷ đô-la để phát triển đô thị quốc gia

Cần 50 tỷ đô-la để phát triển đô thị quốc gia

Viết email In

Trong tờ trình Chính phủ dự thảo về Chương trình Phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2011 – 2020, Bộ Xây dựng cho biết, tổng số vốn đầu tư phát triển đô thị lên tới 1.098.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 50 tỷ đô-la.

Theo đó, giai đoạn 2011-2015 thì tổng số vốn đầu tư là 483.000 tỷ đồng, trong đó gồm: vốn đầu tư xây dựng mới cho đô thị là 408.000 tỷ đồng và vốn đầu tư cải tạo chỉnh trang đô thị là 75.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2016-2020: Tổng số vốn đầu tư là 618.000 tỷ đồng, trong đó gồm: vốn đầu tư xây dựng mới cho đô thị là 518.000 tỷ đồng và vốn đầu tư cải tạo chỉnh trang đô thị là 100.000 tỷ đồng.


(Ảnh: Lê Hồng Thái)

Nguồn vốn cho phát triển đô thị dự kiến lấy từ vốn Ngân sách nhà nước (Trung ương và địa phương),  nguồn vốn ODA, quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế khác.

Theo tờ trình, Bộ Xây dựng phấn đấu cả nước đến năm 2015 tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt 38% với 870 đô thị và năm 2020 đạt 45% với 940 đô thị. Theo đó, hệ thống đô thị đạt 870 đô thị, theo phân loại như sau: 2 đô thị đặc biệt, 15 đô thị loại I, 22 đô thị loại II, 43 đô thị loại III, 131 đô thị loại IV và 657 đô thị V. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 38%.

Đặc biệt, đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng đô thị, xét nâng: 5 đô thị loại II lên loại I; 15 đô thị III lên loại II; 11 đô thị IV lên loại III; 92 đô thị V lên IV và dự kiến hình thành 132 đô thị mới loại V. 

Giai đoạn 2016-2020, hệ thống đô thị đạt 940 đô thị, theo phân loại: 2 đô thị đặc biệt, 19 đô thị loại I, 37 đô thị loại II, 58 đô thị loại III, 204 đô thị loại IV và 620 đô thị V. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 45%. 

Đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng đô thị, xét và nâng: 4 đô thị loại II lên loại I; 19 đô thị III lên loại II; 28 đô thị IV lên loại III và 7 đô thị hình thành mới xem xét đạt tiêu chuẩn là đô thị loại III; 103 đô thị V lên IV và dự kiến hình thành 204 đô thị mới loại V.

Nguyễn Lê

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo