Ashui.com

Wednesday
Aug 10th
Home Tin tức Việt Nam Lập ban chỉ đạo Trung ương tổng kết thi hành Luật Đất đai

Lập ban chỉ đạo Trung ương tổng kết thi hành Luật Đất đai

Viết email In
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1665 QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai (LĐĐ) và sửa đổi LĐĐ năm 2003 (gọi tắt là BCĐ) để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổng kết thi hành LĐĐ trên phạm vi toàn quốc và sửa đổi LĐĐ năm 2003.

Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải được cử làm Trưởng BCĐ. Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Phạm Khôi Nguyên; Ủy viên Thường trực là Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Mạnh Hiển.

Quyết định nêu rõ, BCĐ có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc triển khai thực hiện tổng kết thi hành LĐĐ năm 2003; Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư triển khai thực hiện tổng kết thi hành LĐĐ năm 2003; Tổng kết, đánh giá việc thực hiện tổng kết thi hành LĐĐ năm 2003, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo việc xây dựng dự án sửa đổi LĐĐ năm 2003 theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Quốc hội.

Triển khai các nhiệm vụ trên, sẽ có 5 đoàn công tác được thành lập do các thành viên BCĐ làm Trưởng đoàn, thực hiện việc đôn đốc, khảo sát tại 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho 5 khu vực (Trung du và miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng ven biển miền Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long); đại diện vùng đô thị, nông thôn và miền núi.

Các Đoàn công tác sẽ khảo sát tình hình thi hành LĐĐ thông qua hình thức làm việc trực tiếp với HĐND, UBND, cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan quản lý khác có liên quan đến quản lý đất đai ở địa phương.

Việc khảo sát được thực hiện ngay trong tháng 9 và tháng 10 này; sau đó các đoàn công tác báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ TNMT để tổng hợp trước ngày 15/12/2010.

Đối với các địa phương, trước ngày 31/12/2010 phải hoàn thành việc tổng kết và hoàn thiện báo cáo tổng kết về thi hành LĐĐ, gửi về Bộ TNMT để tổng hợp.

Trong tháng 2/2011, BCĐ sẽ thông qua báo cáo Tổng kết thi hành LĐĐ và chỉ đạo việc hoàn thiện Báo cáo tổng kết về thi hành LĐĐ, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2011.

N.L.
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo