Ashui.com

Saturday
Aug 13th
Home Tin tức Việt Nam Hà Nội: Tổ chức Hội thảo khoa học về rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Hà Nội: Tổ chức Hội thảo khoa học về rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Viết email In

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND về tổ chức Hội thảo khoa học cấp thành phố về “Rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và định hướng nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị TP Hà Nội”.

Theo kế hoạch, nội dung hội thảo gồm: Báo cáo về quá trình tổng hợp ý kiến của các đơn vị, chuyên gia, hội nghề nghiệp... liên quan đến việc rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; Báo cáo sơ bộ về các nội dung rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt. Trong đó tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân (khách quan, chủ quan) và bài học kinh nghiệm rút ra, làm cơ sở đề xuất một số định hướng triển khai trong quá trình điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.


Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được phê duyệt năm 2011.

Ngoài ra, tại đây các báo cáo định hướng nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô gắn với định hướng phát triển đô thị TP Hà Nội cũng được trình bày. Trong đó, xác định rõ những nội dung cần giải quyết trong phát triển đô thị hiện nay, như: Dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, an ninh - quốc phòng…

Hội thảo tổ chức với yêu cầu phát huy sự tham gia phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học, các Hội nghề nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước phục vụ cồng tác triển khai điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Nội dung rà soát, đánh giá tình hình, kết quả triển khai Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô cần chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan, để đề xuất kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, tạo điều kiện khả thi để thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp tình hình phát triển trong giai đoạn mới.

Định hướng Nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô cần gắn với định hướng phát triển đô thị TP Hà Nội. Trong đó cần xác định rõ những nội dung cần giải quyết trong phát triển đô thị hiện nay, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP; chiến lược phát triển quốc gia; Quy hoạch các ngành quốc gia và quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 7 – 11/10, theo hình thức trực tuyến. Địa điểm tổ chức tại phòng họp 701, trụ sở UBND TP và tại các điểm cầu các bộ, ngành Trung ương; các sở, ngành, đơn vị TP; các quận, huyện, thị xã với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội cùng các sở, ngành, đơn vị và các quận, huyện, thị xã của TP…

Vũ Lê

(KT&ĐT)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo