Ashui.com

Thursday
Sep 23rd
Home Tin tức Việt Nam Cần Thơ: Bãi bỏ 10 Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy

Cần Thơ: Bãi bỏ 10 Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy

Viết email In

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 1370/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy. Theo Quyết định này, bãi bỏ 10 Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy.


Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 hai bên đường Võ Văn Kiệt, quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy đã bãi bỏ.

Quyết định bãi bỏ 10 Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy. Đó là: Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm thành phố Cần Thơ, diện tích 505ha ; Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm IV Xuân Khánh-Hưng Lợi-thành phố Cần Thơ, diện tích 477ha; Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Cái Sơn-Hàng Bàng, An Bình, thành phố Cần Thơ, diện tích 171ha; Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, diện tích 126,22ha; Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị và vui chơi giải trí tại Cồn Khương, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, diện tích 93,19ha; Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Tây Bắc (Khu A) Trung tâm III thuộc phường An Hòa, quận Ninh Kiều và phường An Thới, Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, diện tích 1.274,36ha; Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 giới hạn: Đường Trần Phú, Cách mạng Tháng Tám, rạch Bình Thủy, sông Khai Luông, thành phố Cần Thơ, diện tích 196ha; Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 hai bên đường Võ Văn Kiệt, quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, diện tích 692ha; Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu các trường Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, thành phố Cần Thơ, diện tích 225,84ha; Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư và chợ Trà Nóc, quận Bình Thủy, diện tích 39,39ha.

Quyết định UBND thành phố Cần Thơ cho biết việc quản lý quy hoạch xây dựng thực hiện Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều được duyệt tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 và Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thủy được duyệt tại Quyết định 124/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thành phố Cần Thơ.

UBND thành phố Cần Thơ giao UBND quận Ninh Kiều, UBND quận Bình Thủy chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng triển khai Quyết định bãi bỏ các Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.


Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 giới hạn: Đường Trần Phú, Cách mạng Tháng Tám, rạch Bình Thủy, sông Khai Luông, thành phố Cần Thơ đã bãi bỏ.

Trước đó (ngày 18/5/2021), Sở Xây dựng Cần Thơ đã có Báo cáo số 1375/SXD-QHKT Về việc báo cáo kết quả rà soát các Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ gửi UBND thành phố Cần Thơ. Báo cáo cho biết trong quá trình lập và phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu, các Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trước đây đã được rà soát, đánh giá, tích hợp vào các Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000, đã được UBND thành phố Cần Thơ thống nhất phê duyệt tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 đối với quận Ninh Kiều, Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 đối với quận Bình Thủy.

Sở Xây dựng Cần Thơ cho biết sau khi quy hoạch phân khu được duyệt, việc rà soát, đánh giá các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trước đây, đề xuất bãi bỏ do không phù hợp với các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị là cần thiết, nhằm đảm bảo pháp lý trong công tác quản lý tại địa phương, phù hợp theo các quy định.

Các Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt trên địa bàn quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy gồm 11 Đồ án. Sau khi phối hợp với UBND quận Ninh Kiều, UBND quận Bình Thủy, rà soát, đánh giá các Đồ án, Sở Xây dựng đề xuất bãi bỏ 10 Đồ án đã được phệ duyệt. Trong đó, 05 Đồ án thuộc địa bàn quận Ninh Kiều, 02 Đồ án thuộc địa bàn quận Bình Thủy và 03 Đồ án có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai quận (Ninh Kiều và Bình Thủy).

Huỳnh Biển

(KTSG Online)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo