Ashui.com

Monday
Aug 08th
Home Tin tức Việt Nam Hà Nội: Tạm dừng qui hoạch khu vực Bắc sông Hồng

Hà Nội: Tạm dừng qui hoạch khu vực Bắc sông Hồng

Viết email In

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa chỉ đạo tạm dừng nghiên cứu đồ án và các thủ tục qui hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án qui hoạch chung khu vực Bắc sông Hồng.
 
Năm 2007, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đương nhiệm khi ấy đã tuyên bố sớm công khai qui hoạch này làm cơ sở "hút" các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước (ODA và FDI). Ý tưởng xây dựng khu đô thị này cùng công tác qui hoạch đã được tiến hành nhiều năm trước. Tháng 11/2006, qui hoạch phân khu và chỉ tiêu khung Bắc sông Hồng đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt.

  • Ảnh bên : Hà Nội từng định hướng khu vực Bắc sông Hồng như một "thành phố mới" (nguồn : VNN).

Vừa qua, trước nhiều biến động chung trong định hướng qui hoạch, phát triển thủ đô, sở Qui hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã đề xuất với thành phố điều chỉnh Qui hoạch chung khu vực Bắc sông Hồng, đồng thời dừng và thanh lý phần tư vấn lập qui hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án để thanh toán theo khối lượng đã thực hiện.

Trước kiến nghị này, UBND TP Hà Nội đồng ý giao Sở Qui hoạch - Kiến trúc chỉ đạo tạm dừng nghiên cứu đồ án và các thủ tục qui hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án Qui hoạch chung khu vực Bắc sông Hồng.
 
Thu Hiền  

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo