Quy hoạch vùng kinh tế nam Phú Yên - bắc Khánh Hòa

Thứ hai, 14 Tháng 9 2009 09:21 Thanh Niên
In

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt (Quyết định 1417/QĐ-TTg) nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng kinh tế nam Phú Yên - bắc Khánh Hòa đến năm 2025 trên diện tích 3.536 km2, gồm 3 huyện phía nam Phú Yên: Sông Hinh, Đông Hòa, Tây Hòa và 2 huyện phía bắc Khánh Hòa: Vạn Ninh, Ninh Hòa.

Đây là vùng kinh tế tổng hợp, động lực quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế biển như dịch vụ cảng, thương mại, du lịch, dầu khí...; là đầu mối, cửa ngõ giao thông về đường bộ, đường thủy, hàng không của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Đây cũng là vùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng của quốc gia và là vùng lưu trữ bảo tồn bản sắc văn hóa, các di tích lịch sử. Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức lập đồ án quy hoạch vùng, Phú Yên và Khánh Hòa là cơ quan quản lý dự án quy hoạch. Đức Huy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: